Przejdź do treści Wyszukiwarka

Patryk Krukowski jest doktorantem w IDEAS NCBR i w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Aktualnie pracuje nad metodami pozwalającymi wyeliminować problem katastroficznego zapominania w uczeniu ciągłym. Interesuje się głebokim uczeniem, przetwarzaniem języka naturalnego, modelami generatywnymi i uczeniem ze wzmocnieniem. Jest absolwentem kierunku “Matematyka i Statystyka” na Politechnice Wrocławskiej oraz absolwentem kierunku “Informatyka – Data Science” na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie uzykał tytuł magistra inżynieria. Jego praca magisterska dotyczyła wykorzystaniu sieci neuronowych PINNs (Physics Informed Neural Networks) w celu rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych.