Przejdź do treści Wyszukiwarka

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

IDEAS NCBR SP. Z O.O.

(DALEJ: REGULAMIN)


I

Postanowienia og贸lne

 1. Zgodnie z wymogami Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, IDEAS NCBR SP. Z O.O. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Chmielnej 69, 00-801 Warszawa, zwanym dalej 鈥濽s艂ugodawc膮鈥, ustala niniejszy Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
 2. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady i warunki techniczne 艣wiadczenia przez Us艂ugodawc臋 us艂ug drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem Strony internetowej.
 3. Umo偶liwienie korzystania ze Strony internetowej jest Us艂ug膮 艣wiadczon膮 drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 w rozumieniu Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 na mocy umowy zawieranej pomi臋dzy Us艂ugodawc膮 a U偶ytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.
 4. Ka偶dy U偶ytkownik przed rozpocz臋ciem korzystania ze Strony internetowej jest zobowi膮zany zapozna膰 si臋 z niniejszym Regulaminem. Rozpocz臋cie korzystania z Us艂ug jest r贸wnoznaczne z pe艂n膮 akceptacj膮 warunk贸w niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin niniejszy jest udost臋pniony nieodp艂atnie za po艣rednictwem Strony internetowej, w formie, kt贸ra umo偶liwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Ka偶dy U偶ytkownik zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 Regulaminu od chwili podj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do skorzystania z us艂ug 艣wiadczonych za po艣rednictwem Strony internetowej.
 7. Ka偶dy U偶ytkownik jest zobowi膮zany do przestrzegania zakazu dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

II

Definicje

U偶ytkownikpodmiot (osoba fizyczna, prawa lub inna jednostka nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej) korzystaj膮ca z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem Strony internetowej www.ideas-ncbr.pl
Us艂ugodawcaIDEAS NCBR sp. z o.o.  z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Chmielnej 69, 00-801 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000880113 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydzia艂 XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, NIP: 7011017605, posiadaj膮ca kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 3 000 000,00 . z艂 oraz b臋d膮cy w艂a艣cicielem strony internetowej www.ideas-ncbr.pl
Strona wwwstrona internetowa dost臋pna pod adresem www.ideas-ncbr.pl prowadzona przez Us艂ugodawc臋
Us艂ugaus艂uga 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋 za po艣rednictwem strony internetowej www.ideas-ncbr.pl  zgodnie z niniejszym regulaminem
Regulaminniniejszy regulamin wraz z wszelkimi za艂膮cznikami, kt贸re wyra藕nie si臋 do niego odwo艂uj膮
Konsumentosoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 (us艂ugodawc膮) czynno艣ci prawnej nie zwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮
System teleinformatycznyzesp贸艂 wsp贸艂pracuj膮cych ze sob膮 urz膮dze艅 informatycznych i oprogramowania, zapewniaj膮cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak偶e wysy艂anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc膮 w艂a艣ciwego dla danego rodzaju sieci urz膮dzenia ko艅cowego
Formularz kontaktowyudost臋pniony przez Us艂ugodawc臋 w formie elektronicznej formularz,dost臋pny pod adresem: www.ideas-ncbr.pl za pomoc膮 kt贸rego u偶ytkownicy mog膮 nawi膮za膰 kontakt z Us艂ugodawc膮

III

Rodzaj i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮

Us艂ugodawca 艣wiadczy z wykorzystaniem strony www us艂ugi polegaj膮ce na:

 1. nieodp艂atnym publikowaniu na stronie www
 2. bezp艂atnym przegl膮daniu i odczytywaniu przez U偶ytkownik贸w materia艂贸w (informacji, zdj臋膰, danych, opis贸w) zamieszczanych na stronie www,
 3. przekazywaniu danych na Twoje 偶膮danie (z wykorzystaniem udost臋pnionych formularzy) w zakresie nawi膮zywania kontakt贸w z Us艂ugodawc膮.

IV

Wymagania techniczne

 1. W celu prawid艂owego i pe艂nego korzystania z Us艂ug 艣wiadczonych przez Us艂ugodawc臋 za po艣rednictwem strony www U偶ytkownicy powinni dysponowa膰:
  1. urz膮dzeniem maj膮cym dost臋p do sieci Internet,
  2. przegl膮dark膮 internetow膮 w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, obs艂uguj膮c膮 technologie cookies; Java Script, i SSL,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. podczas korzystania ze Strony internetowej zalecamy posiadanie aktualnego oprogramowania antywirusowego.
 2. U偶ytkownik, kt贸rego system teleinformatyczny nie spe艂nia okre艣lonych, nie ma prawa dochodzi膰 roszcze艅 z powodu niemo偶no艣ci korzystania ze strony www.
 3. Strona www u偶ywa plik贸w cookies, szczeg贸艂owe informacje na ten temat znajduj膮 si臋 w Polityce plik贸w cookies.

V

W jaki spos贸b mo偶esz korzysta膰 ze strony internetowej

 1. Korzystaj膮c z naszej strony www mo偶esz:
  1. korzysta膰 z materia艂贸w dost臋pnych na naszej stronie www wy艂膮cznie na w艂asny u偶ytek,
  2. korzysta膰 wy艂膮cznie w spos贸b zgodny z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw w艂asno艣ci intelektualnej,
  3. za po艣rednictwem strony www mo偶esz nawi膮za膰 kontakt z Us艂ugodawc膮
 1. Korzystaj膮c z naszej strony www nie mo偶esz:
  1. wykorzystywa膰 tre艣ci udost臋pnionych na stronie www w celach komercyjnych, w szczeg贸lno艣ci poprzez kopiowanie w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci, transmitowanie elektroniczne lub w inny spos贸b modyfikowanie lub wykorzystywanie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody,
  2. dostarcza膰 tre艣ci o charakterze bezprawnym,
  3. korzysta膰 z naszej strony www w spos贸b naruszaj膮cy prawa innych os贸b,
  4. wykorzystywa膰 urz膮dze艅, mechanizm贸w, oprogramowania ani innych skrypt贸w, kt贸re mog艂yby zak艂贸ca膰 dzia艂anie naszej strony www, dotyczy to r贸wnie偶 przesy艂ania plik贸w zainfekowanych wirusami,
  5. podejmowa膰 dzia艂a艅, kt贸re bezzasadnie lub nadmiernie obci膮偶a艂yby infrastruktur臋 naszej strony www,
  6. blokowa膰, nadpisywa膰 ani modyfikowa膰 tre艣ci wygenerowanych przez nas,
  7. uzyskiwa膰 ani pr贸bowa膰 uzyska膰, nieuprawnionego dost臋pu do kt贸rejkolwiek z naszych sieci w jakikolwiek spos贸b,
  8. zak艂贸ca膰 dzia艂ania strony www w jakikolwiek inny spos贸b.
 2. Strona www stanowi przedmiot praw w艂asno艣ci intelektualnej, w zwi膮zku z czym jeste艣 zobowi膮zany do nienaruszania przedmiotowych praw.

VI

Zobowi膮zanie Us艂ugodawcy

 1. Dost臋p do us艂ug 艣wiadczonych przez Us艂ugodawc臋 za po艣rednictwem strony zapewniony jest dla wszystkich u偶ytkownik贸w strony www.
 2. Do korzystania z us艂ug 艣wiadczonych przez Us艂ugodawc臋 nie jest wymagane zak艂adanie konta U偶ytkownika.
 3. Us艂ugodawca zapewnia dost臋p do us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮, co oznacza, 偶e do艂o偶y wszelkich stara艅, 偶eby strona www funkcjonowa艂a w spos贸b ci膮g艂y. Us艂ugodawca zastrzega, 偶e w funkcjonowaniu strony www mog膮 wyst膮pi膰 przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia b艂臋d贸w i dokonania innych prac konserwacyjnych, a tak偶e z innych przyczyn niezale偶nych od Us艂ugodawcy (jak si艂a wy偶sza, dzia艂anie lub zaniechanie os贸b trzecich, za kt贸re Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci, itp.) 鈥 o czym w miar臋 mo偶liwo艣ci technicznych poinformuje U偶ytkownik贸w w dost臋pny mu spos贸b, w szczeg贸lno艣ci poprzez umieszczenie komunikatu na stronie www.

VII

殴r贸d艂a informacji udost臋pnione na stronie www

Na stronie www.ideas-ncbr.pl  dost臋pne s膮:

 1. tre艣ci nale偶膮ce do nas (s膮 to m.in. dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczeg贸lno艣ci teksty, zdj臋cia, grafiki, materia艂y audio i video),
 2. tre艣ci nale偶膮ce do os贸b trzecich (s膮 to m.in. zdj臋cia, opisy produkt贸w),
 3. linki lub odsy艂acze do zewn臋trznych stron internetowych, kt贸re nie s膮 obs艂ugiwane przez nas
 4. linki lub odsy艂acze do zewn臋trznych serwis贸w spo艂eczno艣ciowych.

VIII

Prawa autorskie

 1. Us艂ugodawca zastrzega, i偶 wszystkie materia艂y dost臋pne na stronie www (w szczeg贸lno艣ci grafiki, teksty, zdj臋cia), a niepochodz膮ce od U偶ytkownika, s膮 obj臋te ochron膮 przewidzian膮 w szczeg贸lno艣ci przez Ustaw臋 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. U偶ytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego u偶ytku osobistego. Kopiowanie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materia艂贸w umieszczonych na stronie www wykraczaj膮ce poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 2. W ka偶dym przypadku, w kt贸rym Informacja lub zdj臋cie stanowi utw贸r w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, U偶ytkownik udziela Us艂ugodawcy nieodp艂atnej licencji na korzystanie z tego utworu na nast臋puj膮cych polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania utworu 鈥 publiczne wykonanie, wystawienie, wy艣wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak偶e publiczne udost臋pnianie utworu w taki spos贸b, aby ka偶dy m贸g艂 mie膰 do niego dost臋p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Licencja, o kt贸rej mowa w ust. 2 powy偶ej, zostaje udzielona z chwil膮 przes艂ania do Us艂ugodawcy Informacji celem jej publikacji na stronie www 鈥 tekstu oraz zdj臋cia b膮d藕 zdj臋膰, na ca艂y okres 艣wiadczenia Us艂ugi przez Us艂ugodawc臋.
 4. U偶ytkownik zezwala Us艂ugodawcy na wykonywanie zale偶nego prawa autorskiego do utworu, tj. w szczeg贸lno艣ci na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skr贸t贸w i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a tak偶e na w艂膮czanie do utworu tre艣ci pochodz膮cych od U偶ytkownika lub w艂膮czanie utworu lub jego cz臋艣ci do innych utwor贸w, bez nadzoru autorskiego ze strony U偶ytkownika 鈥 w zakresie opisanym powy偶ej.

IX

(opis us艂ugi)

X

Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotycz膮ce dzia艂ania strony www mo偶esz kierowa膰:
  1. w formie pisemnej 鈥 przesy艂aj膮c pismo na adres: IDEAS NCBR Sp. z o.o., ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa
  2. ustnie 鈥 telefonicznie, dzwoni膮c na numer telefonu: 539 698 327
  3. elektronicznie 鈥 pisz膮c, na adres e-mail: biuro@ideas-ncbr.pl
 2. Z艂o偶one reklamacje rozpatrujemy niezw艂ocznie w terminie nie d艂u偶szym ni偶 30 dni od dnia jej otrzymania, natomiast w szczeg贸lnie skomplikowanych przypadkach, uniemo偶liwiaj膮cych rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni poinformujemy Ciebie o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, kt贸ry nie mo偶e jednak przekroczy膰 60 dni od dnia otrzymania reklamacji w przypadku U偶ytkownika 鈥 osoby fizycznej lub osoby fizycznej prowadz膮cej dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, a w przypadku U偶ytkownika innego ni偶 osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 termin ten nie mo偶e przekroczy膰 90 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Odpowied藕 na reklamacje wy艣lemy do Ciebie w formie papierowej lub o ile z艂o偶y艂e艣 taki wniosek, za pomoc膮 innego trwa艂ego no艣nika informacji, w szczeg贸lno艣ci poczt膮 elektroniczn膮 lub w innej uzgodnionej formie.
 4. U偶ytkownik b臋d膮cy Konsumentem posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:
  1. U偶ytkownik uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej umowy o 艣wiadczenie Us艂ug,
  2. U偶ytkownik uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy U偶ytkownikiem a Us艂ugodawc膮,
  3. U偶ytkownik mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy nim a Us艂ugodawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich),
  4. pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dost臋pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn膮 i wieloj臋zyczn膮 stron臋 internetow膮 z punktem kompleksowej obs艂ugi dla konsument贸w i przedsi臋biorc贸w d膮偶膮cych do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.
 5. Niezale偶nie od opisanego wy偶ej post臋powania reklamacyjnego, w ka偶dym czasie przys艂uguje Tobie prawo do wyst膮pienia z pow贸dztwem do w艂a艣ciwego s膮du powszechnego.

XI

Odpowiedzialno艣膰

 1. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa si臋 wy艂膮cznie na koszt i ryzyko U偶ytkownika.
 2. Odpowiedzialno艣膰 Us艂ugodawcy z tytu艂u niewykonania lub nienale偶ytego wykonania Umowy 艣wiadczenia Us艂ug ograniczona jest do rzeczywi艣cie poniesionych strat udokumentowanych przez U偶ytkownika, z wy艂膮czeniem utraconych korzy艣ci.
 3. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za:
  1. szkody powsta艂e wskutek korzystania ze strony www przez U偶ytkownik贸w w spos贸b niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczeg贸lno艣ci za ujawnianie danych osobowych,
  2. szkody powsta艂e w zwi膮zku z wykorzystaniem przez U偶ytkownika danych oraz informacji ze strony www w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.,
  3. szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowi膮zuj膮cym prawem,
  4. szkody spowodowane dzia艂aniem czynnik贸w zewn臋trznych (np. awari膮 kabla, sprz臋tu, oprogramowania) lub te偶 innymi przyczynami niezale偶nymi od Us艂ugodawcy,
  5. tre艣膰 Informacji i zdj臋膰 zamieszczonych na stronie www przez U偶ytkownik贸w.
 4. Us艂ugodawca zastrzega, 偶e wszelkie zawarte na stronie www tre艣ci maj膮 charakter wy艂膮cznie informacyjny lub promocyjny i nie mog膮 by膰 traktowane w spos贸b prawnie wi膮偶膮cy pomi臋dzy Us艂ugodawc膮 a U偶ytkownikiem.

XII

Rozwi膮zanie umowy o 艣wiadczenie us艂ug

 1. Umowa o 艣wiadczenie bezp艂atnych Us艂ug 艣wiadczonych przez Us艂ugodawc臋 ulega rozwi膮zaniu na skutek zaprzestania korzystania przez U偶ytkownika ze strony www albo z up艂ywem okresu publikacji Informacji.

XIII

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Korzystaj膮c z us艂ug przetwarzamy dane osobowe u偶ytkownik贸w w celu i zakresie us艂ug, z kt贸rych u偶ytkownik korzysta.
 2. Administratorem danych osobowych U偶ytkownik贸w jest IDEAS NCBR Sp. z o. o.o.
 3. Dane kontaktowe do Administratora:
Adres do korespondencjiNumer telefonuAdres e-mail
ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa539 698 327biuro@ideas-ncbr.pl
 1. Szczeg贸艂owe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajduj膮 si臋 w polityce prywatno艣ci.

XIV

Postanowienia ko艅cowe

 1. Us艂ugodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodz膮 w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie www.
 2. O zmianie Regulaminu Us艂ugodawca zawiadomi U偶ytkownik贸w, przesy艂aj膮c odpowiedni膮 informacj臋 na ich adresy e-mail.
 3. W przypadku, gdy U偶ytkownik nie akceptuje nowej tre艣ci Regulaminu, obowi膮zany jest zawiadomi膰 o tym fakcie Us艂ugodawc臋 przed wej艣ciem Regulaminu w 偶ycie.
 4. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczno艣膰 usuni臋cia informacji zamieszczonej przez U偶ytkownika.
 5. Niepowiadomienie Us艂ugodawcy przez U偶ytkownika przed wej艣ciem w 偶ycie Regulaminu o braku jego akceptacji, uwa偶a si臋 za zaakceptowanie zmian Regulaminu.
 6. Tre艣膰 Regulaminu mo偶e zosta膰 utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na no艣niku lub pobranie w ka偶dej chwili ze strony www.
 7. W przypadku powstania sporu strony b臋d膮 d膮偶y艂y do jego rozwi膮zania polubownie.
 8. W przypadku braku mo偶liwo艣ci polubownego rozwi膮zania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygni臋cie w艂a艣ciwemu s膮dowi powszechnemu.
 9. Prawem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania wszelkich spor贸w jest prawo polskie.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego.