Przejdź do treści Wyszukiwarka

Yousef Erfanifard jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Teherańskim w Iranie. Uzyskał stopień doktora w dziedzinie leśnictwa i ekonomii leśnej na tej samej uczelni. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się na integracji lotniczych obserwacji zdalnych w ekologii przestrzennej lasów i ekosystemów leśnych. Opublikował prawie 80 prac badawczych na tematy związane m.in. z ekologicznymi interakcjami drzew oraz z zastosowaniem danych zdalnych pozyskiwanych z platform lotniczych (np. UAV) w biostatystyce lasów na poziomie pojedynczych drzew. Współpracując z prof. Krzysztofem Sterenczakiem, prowadził również badania nad przestrzennym rozmieszczeniem drzew i ich interakcjami w polskich lasach. Pod jego opieką zakończyło swoje prace około 27 magistrantów i doktorantów.