Przejdź do treści Wyszukiwarka

Jeśli marzysz o fascynującej karierze badacza, to nasz ośrodek badawczy jest idealnym miejscem dla Twojej naukowej pasji. Współpracujemy z prestiżowymi uczelniami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, aby stworzyć inspirujące środowisko, które łączy stypendialne wsparcie z mentoringiem.

Nasz cel jest jasny: praktyczne zastosowanie opracowywanych algorytmów i technologicznych rozwiązań w rzeczywistym świecie. Skupiamy się na sektorach gospodarki takich jak przemysł, finanse i medycyna, a nasza praca ma na celu przynosić konkretną korzyść społeczeństwu.

Jako ośrodek badawczy specjalizujący się w sztucznej inteligencji, łączymy środowisko akademickie z biznesowym, dając studentom i doktorantom możliwość stania się częścią postępu technologicznego w Polsce i za granicą. Współpracując z nami, nie tylko uczestniczysz w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, ale również uczysz się, jak przekształcać teorie w praktykę i komercjalizować swoje osiągnięcia.

Dodatkowym atutem naszego ośrodka jest współpraca z prestiżowymi uczelniami zagranicznymi. To otwiera przed Tobą dostęp do międzynarodowej sieci naukowców i projektów badawczych.

Jeśli dołączysz do nas, Twoja pasja i determinacja znajdą najlepsze możliwe wsparcie.

Misja i wizja

MISJA

Tworzymy innowacyjne rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji, które mają znaczenie dla biznesu, gospodarki i społeczeństwa. Kształcimy nowe pokolenie naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację.

WIZJA

Chcemy stworzyć największy w Polsce ośrodek innowacyjnych badań w obszarze sztucznej inteligencji, który będzie platformą łączącą środowisko biznesowe oraz akademickie, a także miejscem kształcenia najlepszych specjalistów w dziedzinie AI. Chcemy, żeby opracowane przez nas algorytmy i rozwiązania technologiczne znalazły praktyczne zastosowanie w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki oraz miały pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Nasze cele

 • BADANIA
  IDEAS NCBR to nowy program naukowo-badawczy w obszarze sztucznej inteligencji. Naszą misją jest kształcenie przyszłych doktorantów oraz prowadzenie pionierskich badań przez zespół wysoko wykwalifikowanych naukowców, które będą miały praktyczne zastosowanie w biznesie i przemyśle.
 • ROZWÓJ
  Program badań IDEAS NCBR został opracowany wspólnie z partnerami branżowymi oraz radą naukową. Praktyczne zastosowanie wyników zrealizowanych projektów i ich komercjalizacja jest jednym z naszych priorytetów.
 • INNOWACJE
  Tworzymy miejsce, w którym powstają przełomowe projekty, a nasze badania odpowiadają na wyzwania stojące przed przemysłem oraz zmianami społecznymi i środowiskiem biznesowym.

Nasze wartości

Nasze wartości odzwierciedlają sposób, w jaki pracujemy i rozwijamy IDEAS NCBR. Profesjonalne, etyczne podejście do relacji z pracownikami, partnerami biznesowymi i społeczeństwem są dla nas niezwykle ważne.

Naszą kulturę organizacyjną opieramy na 4 filarach:
 • ODWAGA
  Tworzymy rozwiązania, które będą przełomowe dla społeczeństwa, biznesu i gospodarki. Cenimy innowacyjność oraz odwagę, które pozwalają kwestionować status quo.
 • KREATYWNOŚĆ
  Dążymy do realizacji ambitnych celów, więc cenimy sobie nieszablonowe podejście do wyzwań. Otwartość, różnorodność i dobra komunikacja są motorem innowacyjności i sprzyjają rozwojowi.
 • DIALOG
  Każdy członek zespołu jest wysłuchany i ma możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia. Nasze relacje opierają się na wzajemnym zaufaniu i sprzyjają otwartej komunikacji.
 • TRANSPARENTNOŚĆ
  Działamy transparentnie wobec naszych współpracowników i partnerów biznesowych. Pracownicy naukowi wybierani są przez radę naukową na drodze konkursu lub w procesie ewaluacji.

„Kluczem do efektywnego transferu innowacji związanych z przełomowymi technologiami takimi jak sztuczna inteligencja są innowatorzy, tzn. osoby, które z jednej strony rozumieją i współtworzą badania naukowe na światowym poziomie, a z drugiej strony umieją i chcą współpracować z przemysłem.”Prof. Piotr Sankowski
CEO IDEAS NCBR

Zarząd

Piotr Sankowski jest profesorem w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2009 r. otrzymał habilitację, a w 2005 r. doktorat z informatyki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach praktycznego wykorzystania algorytmów, poczynając od zastosowań ekonomicznych, poprzez uczące się struktury danych, na równoległych algorytmach dla data science kończąc. W 2009 r. Piotr Sankowski otrzymał także doktorat z fizyki w dziedzinie teorii ciała stałego.

Jest pierwszym Polakiem, który otrzymał cztery granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC – European Research Council): ERC Starting Independent Researcher Grant (2010), ERC Proof of Concept Grant (2015, 2023), ERC Consolidator Grant (2017). Jest również współzałożycielem spin-offu MIM Solutions.

Członek ELLIS Society.

Wojciech Kruszyński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Pełnił funkcje w radach nadzorczych i zarządach spółek kapitałowych, m.in. Winiary S.A., Rafineria Trzebinia S.A., Tetra System Polska S.A. Przez wiele lat był związany z sektorem telekomunikacyjnym, m.in. z Telekomunikacją Polską S.A. Był prezesem zarządu Arcus S.A., Telprojekt Sp. z o.o. oraz Hyperion S.A.

Grażyna Żebrowska jest absolwentką fizyki stosowanej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorat z zastosowań nauk fizycznych w medycynie uzyskała na Uniwersytecie Rennes 1 we Francji i na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2003-2019 pracowała jako doradca ds. nauki, technologii i szkolnictwa wyższego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, USA. Zajmowała się inicjowaniem i organizacją współpracy między polskimi i amerykańskimi instytucjami naukowymi i akademickimi.

Była również zaangażowana w promowanie polskich uczelni wyższych i jednostek naukowych w Stanach Zjednoczonych. Od 2019 r. kierowała Departamentem Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2020-2022 pełniła funkcję Dyrektor Generalnej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Rada Naukowa

Rada Naukowa została powołana uchwałą Zgromadzenia Wspólników IDEAS NCBR Sp. z o.o. z dnia 1 lipca 2021 r.

Do zadań Rady Naukowej należy:

 • wyrażanie opinii w zakresie polityki badawczej i planowanych do realizacji działań oraz przedstawianie propozycji zmian, np. ze względu na postęp w badaniach naukowych na świecie,
 • opiniowanie zatrudnienia liderów grup badawczych,
 • opiniowanie stopnia realizacji i wyników działań grup badawczych,
 • wyrażanie opinii we wszystkich kwestiach związanych z działalnością IDEAS NCBR.

Regulamin i zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska pracy naukowo-badawcze oraz na stanowiska liderów grup badawczych.