Przejdź do treści Wyszukiwarka

Współpracujemy z ośrodkami naukowymi z całego świata. Przy wyborze partnerów kierujemy się przede wszystkim kryterium poziomu kształcenia  i potencjałem do realizacji wspólnych projektów badawczych lub innych działań o charakterze akademickim.

W chwili obecnej mamy zawarte porozumienia o charakterze Memorandum of Understanding z czterema ośrodkami:

  • CVC Computer Vision Center (Hiszpania)
  • NTU National Taiwan University Center for Artificial Intelligence and Advanced Robotics (AI.ROBO) (Tajwan)
  • CWI Centrum Wiskunde & Informatica (Niderlandy)
  • Sapienza Department of Computer, Control and Management Engineering Antonio Ruberti (DIAG) (Włochy)

Współpraca zakłada wiele wspólnie prowadzonych działań, na przykład:

  • wspólną działalność badawczą;
  • wymianę doktorantów i badaczy;
  • wspólne kształcenie doktoranckie bez stopnia naukowego;
  • organizację i udział w seminariach, sympozjach, krótkoterminowych programach akademickich i spotkaniach naukowych;
  • opracowanie wspólnych projektów, które zostaną przedstawione do finansowania przez Komisję Europejską lub inne organy finansujące.