Przejdź do treści Wyszukiwarka

Kim jesteśmy

Jesteśmy ośrodkiem badawczo-rozwojowym działającym w obszarze sztucznej inteligencji, którego misją jest wsparcie rozwoju tej technologii w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

nas

IDEAS NCBR sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji, powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Naszą misją jest wsparcie rozwoju tej technologii w Polsce poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

Budujemy największą w Polsce przestrzeń przyjazną prowadzeniu innowacyjnych badań na światowym poziomie. Kształcimy nowe pokolenie naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki.

Misja i wizja

MISJA

Tworzymy innowacyjne rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji, które mają znaczenie dla biznesu, gospodarki i społeczeństwa. Kształcimy nowe pokolenie naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację.

WIZJA

Chcemy stworzyć największy w Polsce ośrodek innowacyjnych badań w obszarze sztucznej inteligencji, który będzie platformą łączącą środowisko biznesowe oraz akademickie, a także miejscem kształcenia najlepszych specjalistów w dziedzinie AI. Chcemy, żeby opracowane przez nas algorytmy i rozwiązania technologiczne znalazły praktyczne zastosowanie w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki oraz miały pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Nasze wartości

Nasze wartości odzwierciedlają sposób, w jaki pracujemy i rozwijamy IDEAS NCBR. Profesjonalne, etyczne podejście do relacji z pracownikami, partnerami biznesowymi i społeczeństwem są dla nas niezwykle ważne.

Naszą kulturę organizacyjną opieramy na 4 filarach:
 • ODWAGA
  Tworzymy rozwiązania, które będą przełomowe dla społeczeństwa, biznesu i gospodarki. Cenimy innowacyjność oraz odwagę, które pozwalają kwestionować status quo.
 • KREATYWNOŚĆ
  Dążymy do realizacji ambitnych celów, więc cenimy sobie nieszablonowe podejście do wyzwań. Otwartość, różnorodność i dobra komunikacja są motorem innowacyjności i sprzyjają rozwojowi.
 • DIALOG
  Każdy członek zespołu jest wysłuchany i ma możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia. Nasze relacje opierają się na wzajemnym zaufaniu i sprzyjają otwartej komunikacji.
 • TRANSPARENTNOŚĆ
  Działamy transparentnie wobec naszych współpracowników i partnerów biznesowych. Pracownicy naukowi wybierani są przez radę naukową na drodze konkursu lub w procesie ewaluacji.

Zarząd

Grażyna Żebrowska jest absolwentką fizyki stosowanej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorat z zastosowań nauk fizycznych w medycynie uzyskała na Uniwersytecie Rennes 1 we Francji i na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2003-2019 pracowała jako doradca ds. nauki, technologii i szkolnictwa wyższego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, USA. Zajmowała się inicjowaniem i organizacją współpracy między polskimi i amerykańskimi instytucjami naukowymi i akademickimi.

Była również zaangażowana w promowanie polskich uczelni wyższych i jednostek naukowych w Stanach Zjednoczonych. Od 2019 r. kierowała Departamentem Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2020-2022 pełniła funkcję Dyrektor Generalnej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Rada Naukowa

Rada Naukowa została powołana uchwałą Zgromadzenia Wspólników IDEAS NCBR Sp. z o.o. z dnia 1 lipca 2021 r.

Do zadań Rady Naukowej należy:

 • wyrażanie opinii w zakresie polityki badawczej i planowanych do realizacji działań oraz przedstawianie propozycji zmian, np. ze względu na postęp w badaniach naukowych na świecie,
 • opiniowanie zatrudnienia liderów grup badawczych,
 • opiniowanie stopnia realizacji i wyników działań grup badawczych,
 • wyrażanie opinii we wszystkich kwestiach związanych z działalnością IDEAS NCBR.

Regulamin i zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska pracy naukowo-badawcze oraz na stanowiska liderów grup badawczych.

Dla mediów

Możesz pobrać komplet materiałów dla mediów z tego źródła. Prosimy o ich używanie zgodnie z przeznaczeniem i niezwłoczne przesyłanie treści do akceptacji na adres media@ideas-ncbr.pl.
Nieautoryzowane lub niewłaściwe wykorzystanie będzie skutkować odpowiednimi konsekwencjami.