IDEAS

INTELIGENTNA

PRZYSZŁOŚĆ

Sztuczna inteligencja to przyszłość przełomowych zastosowań w przemyśle, administracji, medycynie, sztuce i finansach.

01

O IDEAS

ISTOTĄ NASZYCH DZIAŁAŃ JEST STWORZENIE NOWEJ JEDNOSTKI BADAWCZEJ W DZIEDZINIE EKONOMII CYFROWEJ I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI, KTÓRA W PRZYSZŁOŚCI STANIE SIĘ TRWAŁĄ PLATFORMĄ INTERAKCJI NAUKI Z PRZEMYSŁEM.

Nowoczesne metody sztucznej inteligencji zapowiadają przełomowe zastosowania w przemyśle, administracji i finansach. Technologie cyfrowe mogą okazać się kluczowe nie tylko w wychodzeniu polskiej gospodarki z kryzysu wywołanego trwającą pandemią, ale także będą miały zastosowanie w dłuższej perspektywie. Prowadzenie efektywnej pracy nad rozwojem technologii opartych na AI wymaga połączenia badań naukowych z działaniami rozwojowymi i innowacyjnymi. Stworzenie skutecznych mechanizmów wspierających tę synergię stworzy szereg nowych możliwości rozwoju polskiej nauki.

Wobec powyższego jednym z głównych priorytetów naszej działalności jest praktyczne zastosowanie wyników zrealizowanych projektów i ich komercjalizacja. Naszą ambicją jest, aby zostać efektywnym katalizatorem innowacji w obszarze AI związanym z ekonomią cyfrową oraz mocnym łącznikiem między nauką i biznesem w tej dziedzinie w Polsce.

Ideą naszych działań jest również spełnienie znaczącej roli edukacyjnej, zasilając polskie uczelnie w wysokokwalifikowaną kadrę naukową, mocno ukierunkowaną na praktyczny wymiar efektów realizowanych badań. 

ZWIĘKSZAMY POTENCJAŁ BRI W DZIEDZINIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

dr hab. PIOTR SANKOWSKI

CEO IDEAS NCBR

02

Nasze Idee

BADANIA

IDEAS NCBR to nowy doktorancki program naukowo-badawczy w obszarze ekonomii cyfrowej i sztucznej inteligencji. Prowadzenie pionierskich badań przez zespół wysokowykwalifikowanych naukowców mocno ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie w biznesie i przemyśle to nasza misja.

ROZWÓJ

Program badań IDEAS NCBR został opracowany wspólnie z partnerami branżowymi. Praktyczne zastosowanie wyników zrealizowanych projektów jest jednym z naszych głównych priorytetów. Prowadzenie przełomowych badań, które w dalszej perspektywie prowadzą do rozwoju zarówno gospodarczego, jak i społecznego jest zawsze naszym najwyższym celem.

INNOWACJE

Wspólnie tworzymy miejsce do stymulowania inkubacji nowych projektów. Nasze badania inspirowane są praktycznym zapotrzebowaniem ze strony partnerów rynkowych, które może prowadzić do przełomowych rozwiązań dla biznesu, przemysłu i społeczeństwa.

03

EVENTY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

THEY TRUSTED US

Skip to content