Przejdź do treści Wyszukiwarka

Maksymilian Kulicki jest doktorantem w zespole leśnictwa precyzyjnego IDEAS NCBR oraz w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył studia magisterskie ze Sztucznej Inteligencji na University of Amsterdam, gdzie specjalizował się w dziedzinie wizji komputerowej. Jego obecna praca skupia się na tworzeniu modeli Deep Learning usprawniających procesy inwentaryzacji lasu, między innymi klasyfikację gatunków drzew i ocenę ich stanu zdrowia. Opracowywane modele wykorzystują różnorodne dane teledetekcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem LiDARu bliskiego zasięgu.