Przejdź do treści Wyszukiwarka
20.01.2022
Miejsce pracy:  Warszawa

Oferta pracy badawczej dla doktorantów

IDEAS NCBR jest spółką zawiązaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w celu m.in.
wsparcia rozwoju młodych naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją i rozwiązaniami
informatycznymi dla ekonomii cyfrowej. Działalność spółki stanowi szczególny rodzaj
przedsięwzięcia ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wskazanego
w art. 119 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
które m.in. przekłada się na możliwość łączenia przez Ciebie zatrudnienia w IDEAS NCBR jako pracownika naukowego i kształcenia się szkole doktorskiej.

Współpraca ze Szkołami Doktorskimi

Jesteśmy w trakcie zawierania umów ze Szkołami Doktorskimi. Lista współpracujących z nami ośrodków akademickich zostanie udostępniona wkrótce.



Nasza oferta

Podejmując studia doktoranckie przy renomowanej uczelni współpracującej z IDEAS NCBR, uzyskujesz:

 • wsparcie w realizacji studiów doktoranckich poprzez jednoczesne zatrudnienie w IDEAS NCBR, co umożliwi Ci 100% skupić się na rozwoju w danym obszarze naukowym;
 • dostęp do realizacji projektów badawczych prowadzonych w ramach IDEAS NCBR;
 • opiekę mentorską dedykowanego Opiekuna Pomocniczego w ramach wykonywania przez Ciebie prac badawczo-rozwojowych oraz w przygotowaniu Rozprawy doktorskiej;
 • wewnętrzne wsparcie w ramach struktur IDEAS NCBR i współpracę z naszymi naukowcami specjalizującymi się w obszarze sztucznej inteligencji;
 • pełne finansowanie stypendium doktoranckiego (IDEAS NCBR przekaże Szkole doktorskiej środki na zapewnienie finansowania Twojego stypendium) oraz dodatkowe wynagrodzenie w oparciu o umowę cywilnoprawną z IDEAS NCBR za świadczone przez Ciebie usługi badawczo-rozwojowe w sumarycznej wysokości 10 000 zł brutto;
 • premia za innowacyjność – przyszły udział w korzyściach z komercjalizacji wyników projektu badawczego, stanowiący dodatkowe wynagrodzenie. Premia innowacyjna, w zależności od przyjętego modelu komercjalizacji wyników projektu badawczego, może przyjąć postać:
  • uprawnienia do udziału w dochodach IDEAS NCBR z tytułu komercjalizacji (w szczególności w postaci licencji lub zbycia praw własności intelektualnej), lub
  • uprawnienia do objęcia udziałów lub akcji w spółce typu spin-out komercjalizującej takie rozwiązania;
 • dodatkowe świadczenia pozapłacowe;
 • wsparcie w zakwaterowaniu na czas pobytu w siedzibie IDEAS NCBR (doktoranci spoza Warszawy).

W jaki sposób skorzystać z naszej oferty

Poniższy schemat przedstawia dwie ścieżki prowadzące do nawiązania z nami współpracy.
Zanim rozpoczniesz procedurę aplikacji, zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszym profilem. Zapraszamy Cię też do osobistego kontaktu w tej sprawie lub uzyskania odpowiedzi na inne pytania związane z prowadzoną przez nas działalnością badawczo-rozwojową. W tym celu prosimy o przesłanie maila z zapytaniem na adres: jobs@ideas-ncbr.pl w tytule maila prosimy wpisać: „Zapytanie w sprawie Szkoły doktorskiej”.

WARIANT 1

 1. Aplikacja (w trybie pozalimitowym) do Szkoły doktorskiej znajdującej się w wykazie jednostek współpracujących z IDEAS NCBR, zgodnie z procedurą obowiązującą w danej jednostce naukowej i pomyślne przejście procesu rekrutacji. Aplikacja w trybie pozalimitowym jest równoznaczna z równoczesną aplikacją do IDEAS NCBR.
 2. Wpis do Szkoły doktorskiej oraz podpisanie umowy z IDEAS NCBR na realizację usług badawczo-rozwojowych.

WARIANT 2

 1. Aplikacja do IDEAS NCBR przez dedykowany formularz i pomyślne przejście rekrutacji.
 2. IDEAS NCBR wspiera w kontakcie z potencjalnym Promotorem ze Szkoły doktorskiej znajdującej się w wykazie jednostek współpracujących z IDEAS NCBR, w celu integracji planowanych prac badawczo-rozwojowych z potencjalnym tematem Rozprawy doktorskiej.
 3. Aplikacja do wskazanej Szkoły doktorskiej i pomyślne przejście rekrutacji zgodnie z trybem obowiązującym w danej jednostce naukowej.
 4. Wpis do Szkoły doktorskiej i podpisanie umowy z IDEAS NCBR na realizację usług badawczo-rozwojowych.

WARIANT 3

 1. Jeśli jesteś już studentem Szkoły doktorskiej znajdującej się w wykazie jednostek współpracujących z IDEAS NCBR i chciałbyś realizować z nami prace badawczo-rozwojowe prosimy o kontakt mailowy na adres: jobs@ideas-ncbr.pl w tytule maila prosimy wpisać: „Zapytanie w sprawie Szkoły doktorskiej”.

Polecane aktualności

19.02.2024
5 powodów, dla których Kopernik mógłby mieć problem z karierą naukową w dzisiejszej Polsce
20.01.2022
Studia doktoranckie