01

O Nas

Organizacja

Zarząd

Piotr Sankowski jest profesorem w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w roku 2009 otrzymał habilitację, a w 2005 doktorat z informatyki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach praktycznego wykorzystania algorytmów, poczynając od zastosowań ekonomicznych, poprzez uczące się struktury danych, na równoległych algorytmach dla data science kończąc. W 2009 roku Piotr Sankowski otrzymał także  doktorat z fizyki w dziedzinie teorii ciała stałego na Polskiej Akademii Nauk.

W roku 2010 otrzymał ERC Starting Independent Researcher Grant, w 2015 ERC Proof of Concept Grant, a w 2017 ERC Consolidator Grant. Jest współzałożycielem spin-offu MIM Solutions.

Wojciech Kruszyński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Pełnił funkcje w radach nadzorczych i zarządach spółek kapitałowych m. in. Winiary S.A., Rafineria Trzebinia S.A., Tetra System Polska S.A. Przez wiele lat był związany z sektorem telekomunikacyjnym, m.in. z firmą Telekomunikacja Polska S.A. Był prezesem zarządu firmy Arcus S.A., Telprojekt Sp. z o.o. oraz Hyperion S.A.

Grażyna Żebrowska jest absolwentką fizyki stosowanej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorat z zastosowań nauk fizycznych w medycynie uzyskała na Uniwersytecie Rennes 1 we Francji i na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2003-2019 pracowała jako doradca ds. nauki, technologii i szkolnictwa wyższego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, USA. Zajmowała się inicjowaniem i organizacją współpracy między polskimi i amerykańskimi instytucjami naukowymi i akademickimi.

Była również zaangażowana w promowanie polskich uczelni wyższych i jednostek naukowych w Stanach Zjednoczonych. Od 2019 r. kierowała Departamentem Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2020-2022 pełniła funkcję Dyrektor Generalnej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Rada Naukowa

Rada Naukowa została powołana uchwałą Zgromadzenia Wspólników Ideas NCBR Sp. z o.o. z dnia 1 lipca 2021 r.

Do zadań Rady Naukowej należy:

  • wyrażanie opinii w zakresie polityki badawczej i planowanych do realizacji działań oraz przedstawianie propozycji zmian, np. ze względu na postęp w badaniach naukowych na świecie,
  • opiniowanie zatrudnienia liderów grup badawczych,
  • opiniowanie stopnia realizacji i wyników działań grup badawczych,
  • wyrażanie opinii we wszystkich kwestiach związanych z działalnością IDEAS NCBR.

Regulamin i zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska pracy naukowo – badawcze oraz na stanowiska liderów grup badawczych

Członkowie Rady Naukowej

Skip to content