01

O IDEAS

Organizacja

Zarząd

Piotr Sankowski jest profesorem w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w roku 2009 otrzymał habilitację, a w 2005 doktorat z informatyki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się nad problemami optymalizacji kombinatorycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obliczeń dynamicznych i stochastycznych, oraz inżynierii algorytmicznej. Piotr Sankowski otrzymał także w 2009 roku doktorat z fizyki w dziedzinie teorii ciała stałego na Polskiej Akademii Nauk.

W roku 2010 otrzymał ERC Starting Independent Researcher Grant, w 2015 otrzymał ERC Proof of Concept grant, a w 2017 otrzymał ERC Consolidator Grant. Jest współzałożycielem spin-offu MIM Solutions.

Wojciech Kruszyński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Pełnił funkcje w Radach Nadzorczych i Zarządach spółek kapitałowych m. in. Winiary S.A., Rafineria Trzebinia S.A., Tetra System Polska S.A. Sprawował funkcje w firmie Telekomunikacja Polska S.A. Był prezesem zarządu firmy Arcus S.A., Telprojekt Sp. z o.o. oraz Hyperion S.A.

Przez wiele lat był związany z sektorem telekomunikacyjnym. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Rada Naukowa

Skip to content