Przejdź do treści Wyszukiwarka

Mazovia EDIH jest jednym z 11 Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH) w Polsce a której misją jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) we wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej na rynku poprzez transformację cyfrową. Współpraca z Mazovia EDIH niesie za sobą szereg korzyści:

  1. Wsparcie w adaptacji technologii cyfrowych – dzięki Mazovia EDIH, przedsiębiorstwa mogą skorzystać z najnowszych rozwiązań cyfrowych, co pozytywnie wpływa na efektywność ich działalności.
  2. Możliwość przetestowania nowych rozwiązań przed inwestycją – Przed pełnym wdrożeniem możliwe jest przetestowanie i zweryfikowanie planowanych inwestycji lub projektów, co umożliwia dokonanie świadomej decyzji inwestycyjnej i minimalizację ryzyka straty.
  3. Rozwój kwalifikacji personelu –Mazovia EDIH oferuje szkolenia z zakresu technologii cyfrowych, zwiększając tym samym kwalifikacje pracowników i innowacyjność przedsiębiorstwa.
  4. Zachęta do ciągłego doskonalenia – Firmy są motywowane do nieustannego ulepszania swoich praktyk biznesowych i technologicznych, co przekłada się na wzrost ich konkurencyjności na rynku. 

Jako Partner – IDEAS NCBR ma za zadanie wsparcie MŚP w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej.

Opis oferowanych usług w ramach MAZOVIA EDIH:


1. Zrównoważony rozwój w uczeniu maszynowym: Konsultacje, ocena, optymalizacja i wsparcie wdrożenia technik zero-waste dla firm.

IDEAS NCBR oferuje usługi związane z tworzeniem efektywnych modeli uczenia maszynowego opartych na technikach “zero-waste” i zrównoważonym rozwoju. Dzięki naszym konsultacjom, ocenie i optymalizacji modeli uczenia maszynowego, firmy mogą osiągnąć wyższą wydajność oraz zminimalizować zużycie zasobów obliczeniowych. Ponadto, oferujemy szkolenia i warsztaty dla firm, uniwersytetów i innych organizacji zainteresowanych uczeniem maszynowym opartym na technikach “zero-waste”.

Korzyści biznesowe dla przedsiębiorców to przede wszystkim poprawa wydajności modeli uczenia maszynowego, redukcja kosztów związanych z zużyciem zasobów obliczeniowych oraz zminimalizowanie wpływu na środowisko dzięki zastosowaniu technik “zero-waste”.

2. Szkolenia: Zwiększanie wydajności sieci neuronowych

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się na co dzień głębokim uczeniem, które chcą być na bieżąco z najnowszymi trendami. W szczególności szkolenie przeznaczone jest dla programistów implementujących sieci neuronowe w środowiskach z ograniczonymi zasobami obliczeniowymi, takimi jak mikrokontrolery albo urządzenia mobilne. Szkolenie pokrywa szereg zagadnień związanych ze zwiększeniem wydajności sztucznych sieci neuronowych, w szczególności zagadnienia, którymi zajmujemy się w ramach prowadzonego projektu Zero Waste Machine Learning.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają algorytmy umożliwiające zwiększenie wydajności sieci neuronowych, zdobędą praktyczne umiejętności.

Dowiedz się więcej: mazovia.edih.pl

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #EDIH #MazoviaEDIH