Przejdź do treści Wyszukiwarka

Grant na realizację projektu EXplainable ALgorithmic Tools (EXALT) został przyznany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) i jest finansowany z unijnego programu HORIZON ERC Proof of Concept Grants. Granty ERC Proof of Concept mają umożliwiać zastosowanie wypracowanych wyników badań naukowych w praktyce i ich komercjalizację.

Projekt EXALT prowadzony jest przez Piotra Sankowskiego w IDEAS NCBR. Badania w ramach grantu poświęcone są wyjaśnialnej sztucznej inteligencji i mają na celu dokładniejsze poznanie ścieżek działania algorytmów. Założeniem projektu badawczego jest opracowanie narzędzia, które wzbogaci algorytmy optymalizacyjne o zrozumiałe dla człowieka wyjaśnienia. Przedmiotem prowadzonych badań będą proste algorytmy optymalizacyjne, dla których zostanie stworzony dodatkowy algorytm, który ma ustalić, dlaczego pierwotny algorytm podjął określoną decyzję.

Wyniki badań w ramach prowadzonego projektu mogą być użyteczne przy tworzeniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w obszarach takich jak medycyna, obsługa klienta czy sprzedaż. Jeśli badane narzędzie okaże się skuteczne, rozpocznie się proces jego komercjalizacji.

Czas realizacji projektu: 1 września 2023 – 28 lutego 2025

Numer umowy grantowej: 101082299

Wartość projektu: 150 000 euro

Sfinansowano przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.