Przejdź do treści Wyszukiwarka

Celem projektu PRELUDIUM 22 realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki jest wsparcie młodych naukowców bez stopnia doktora poprzez dofinansowanie prowadzonych przez nich projektów badawczych. Łączne dofinansowanie projektów realizowanych przez pracowników naukowych IDEAS NCBR w 2024 r. wyniesie 100 650 zł. Czas realizacji projektu: 24/01/2024 – 23/01/2025.

Konkursy PRELUDIUM są dobrze znane w polskim środowisku naukowym. Umożliwiają badaczom będącym na wczesnym etapie kariery, nabycie pierwszych doświadczeń w realizacji projektów badawczych.

– Od początku działalności Narodowego Centrum Nauki stawialiśmy na zbudowanie kompletnej ścieżki kariery naukowej, stawiającej na samodzielność oraz rozwój badaczek i badaczy. Wielu wybitnych naukowców pracujących obecnie w Polsce to przedstawiciele tzw. pokolenia NCN – badaczy, którzy swoją drogę naukową zaczynali na przykład od PRELUDIUM, a potem rozwinęli swoje badania i dzięki wsparciu z naszych grantów mogli zbudować zespoły, które dziś prowadzą prace na najwyższym światowym poziomie – mówi dyrektor Narodowego Centrum Nauki, prof. Krzysztof Jóźwiak.

W konkursie PRELUDIUM 22 złożono 2153 wniosków o finansowanie z czego pozytywne decyzje otrzymało 231 projektów badawczych.

Szczegółowe informacje na temat projektu PRELUDIUM znajdują się tutaj.

Projekty badawcze IDEAS NCBR, które uzyskały finansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM 22:

  • “Wydajne obliczeniowo dynamiczne sieci neuronowe” Kierownik projektu: Bartosz Wójcik. Umowa nr UMO-2023/49/N/ST6/02513 z dnia 24.01.2024 r.
  • “Where to look next – aktywna eksploracja sterowana wewnętrzną niepewnością modelu.” Kierownik projektu: Adam Pardyl. Umowa nr UMO-2023/49/N/ST6/02465 z dnia 24.01.2024 r.