04

AKTUALNOŚCI

Powołanie dwóch nowych Grup Naukowo-Badawczych

IDEAS NCBR to nowe przedsięwzięcie w dziedzinie sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest prowadzenie innowacyjnych badań i realna współpraca z biznesem.

30 sierpnia 2021

IDEAS NCBR to nowe przedsięwzięcie w dziedzinie sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest prowadzenie innowacyjnych badań i realna współpraca z biznesem. Jednym z głównych celów naszej firmy jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie wyników realizowanych projektów. Najwyższy poziom merytoryczny prowadzonych badań zapewnia możliwość współpracy z naukowcami o światowym autorytecie w tych dziedzinach.

W ramach obecnej działalności zostały powołane w lipcu dwie nowe Grupy Naukowo-Badawcze:

I. INTELIGENTNE ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH – prowadzona przez Lidera Grupy – dr hab., prof. nadzwyczajnego Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – Piotra Sankowskiego.

Zainteresowania naukowe dr hab. Piotra Sankowskiego dotyczą problemów praktycznego wykorzystania algorytmów poczynając od zastosowań ekonomicznych, przez uczące się struktury danych, a kończąc na równoległych algorytmach dla data science.

ZWIĘKSZAMY POTENCJAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY W DZIEDZINIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

II. CYFROWE WALUTY I INTELIGENTNE KONTRAKTY – prowadzona przez Lidera Grupy – profesora Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – Stefana Dziembowskiego.

W swojej pracy badawczej koncentruje się on na teoretycznej i stosowanej kryptografii, a szczególnie zagadnieniach związanych z atakami fizycznymi na urządzenia kryptograficzne, oraz z technologią blockchain.

Powoływane Grupy Badawczo-Naukowe będą składać się docelowo z ok. 20-osobowych zespołów badawczych, złożonych zarówno z doświadczonych badaczy na stanowiskach Lider Grupy czy Lider Zespołu, stażystów odbywających staże post doktorskie tzw. Postdoc, a także młodych naukowców i doktorantów. W chwili obecnej trwa nabór na poszczególne stanowiska w ramach nowych Grup Naukowo-Badawczych.

UDOSTĘPNIJ:

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

10 października 2022

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) – holenderski, krajowy ośrodek badawczy w dziedzinie matematyki i informatyki oraz IDEAS NCBR, polski ośrodek badawczo-rozwojowy w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i gospodarki cyfrowej – podpisały memorandum of understanding (MoU). Na mocy tego porozumienia instytuty zobowiązują się do podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz promowania badań naukowych i rozwoju talentów, w szczególności w dziedzinie informatyki.

Skip to content