05

Kariera

Oferty pracy

Praca w tym zespole realizowana będzie pod kierownictwem prof. Stefana Dziembowskiego i we współpracy z laboratorium kryptografii i blockchaina na Uniwersytecie Warszawskim.

Nasze wartości

ZAANGAŻOWANIE

W IDEAS NCBR mamy możliwość uczestniczenia w innowacyjnym projekcie, którego misją jest tworzenie przełomowych rozwiązań dla gospodarki i społeczeństwa. Dlatego tylko odpowiedzialne zaangażowanie w pracę związaną z projektem jest szansą na osiągniecie wspólnego sukcesu.

OTWARTOŚĆ

Dążymy razem do realizacji wyznaczonych celów, zatem otwartość i komunikacja to podstawy działania całego zespołu. Jesteśmy otwarci na kreatywność i inicjatywę, ponieważ wierzymy, że są one motorem innowacyjności i dają perspektywę rozwoju.

UCZCIWOŚĆ

W naszej działalności opieramy się zawsze na uczciwości wobec naszych współpracowników, jak i partnerów biznesowych. Budowanie relacji opartych na transparentności to jedna z kluczowych wartości IDEAS NCBR.

SZACUNEK

W IDEAS NCBR kierujemy się szacunkiem i zrozumieniem dla nowatorskiego podejścia do problemu. Dążymy do poszukiwania wspólnych rozwiązań,  budowania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

DOŁĄCZ do nas – Zmieniaj przyszłość!

Świat nieustannie się zmienia. Wierzymy, że razem będziemy tworzyć przyszłość. Dołącz do naszego zespołu i pomóż nam odkrywać innowacje zmieniające rzeczywistość!
Będziesz tworzyć również własną przyszłość!

OFERUJEMY:

PROFESJONALIZM

Możliwość współpracy z najlepszymi naukowcami prowadzącymi badania w dziedzinie Sztucznej Inteligencji zapewnia najwyższy poziom merytoryczny i jakość prowadzonych projektów badawczych.

ROZWÓJ

Praca w środowisku badaczy o najwyższych kwalifikacjach zawodowych daje możliwość uczestnictwa w pionierskich projektach badawczych, rozwoju własnych umiejętności i kształcenia w kierunku przełomowych rozwiązań dla gospodarki i społeczeństwa.

WSPÓŁPRACA

Tworzymy organizację, która otwarta jest na międzynarodowe środowisko. Mamy świadomość, że takie otoczenie pracy jest miejscem inspirującym do kreatywności, gotowości do nowych wyzwań i prekursorskich rozwiązań.

POZYTYWNA ENERGIA

W IDEAS NCBR zamierzamy stworzyć środowisko pracy, które będzie inspiracją dla każdego ze współpracowników poprzez twórcze budowanie wzajemnych pozytywnych relacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i w stosunkach biznesowych.

Pracuj z najlepszymi!

Skupienie w jednej innowacyjnej firmie docelowo nawet ponad 200 pracowników naukowo-badawczych pozwoli na stworzenie w kilkuletniej perspektywie jednego z największych w Polsce centrów rozwoju sztucznej inteligencji. Będzie to także ważny ośrodek prac nad rozwiązaniami w zakresie Cyfrowej Ekonomii. – dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Skip to content