Przejdź do treści Wyszukiwarka
Bartłomiej Cupiał jest doktorantem w IDEAS NCBR i Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje nad algorytmami Uczenia Wspomaganego, Uczenia Ciągłego oraz zastosowaniem Uczenia Wspomaganego do procesu alignmentu modeli językowych.