Przejdź do treści Wyszukiwarka

Aneta Pawelec jest doktorantką na Politechnice Łódzkiej oraz członkini zespołu Inteligentnych Algorytmów i Struktur Danych w IDEAS NCBR. Posiada tytuł inżyniera oraz magistra w dziedzinie informatyki, zdobyty na tej samej uczelni. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się na inteligentnych algorytmach wykorzystujących obliczenia hiperwektorowe.