Przejdź do treści Wyszukiwarka

Szanujemy prywatność osób, których dane osobowe przetwarzamy, dlatego zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami, którymi kierujemy się w Naszej codziennej pracy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

Ustalone zasady mają na celu zapewnić:

 • zgodność przetwarzania z prawem oraz
 • właściwy poziom bezpieczeństwa

Jako Administrator przetwarzanych danych osobowych informujemy, że:

 • w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzamy dane osobowe: partnerów i ich pracowników, naszych pracowników i współpracowników, użytkowników naszej strony oraz osób korzystających z udostępnionych form komunikacji elektronicznej w jednym lub większej liczbie celów, które zostały określone w polityce prywatności strony www lub obowiązkach informacyjnych
 • zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania. Obowiązek ten może być spełniony wielowarstwowo, a celem przyjętego rozwiązania jest ograniczenie zakresu informacji przekazywanej na raz, umożliwienie Państwu wrócenie do informacji w każdej dowolnej chwili oraz ograniczenie kosztów dystrybuowania treści przekazywanej informacji w formie wydruku,
 • dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres, jaki jest to niezbędne. Przeprowadzamy regularne oceny adekwatności, na podstawie których oceniamy proporcjonalność pozyskiwanych danych w stosunku do celu ich przetwarzania, w sytuacji, gdy uznamy, że zakres przetwarzanych danych osobowych jest zbyt szeroki zmieniamy go, tak aby nie naruszał Państwa prawa do prywatności,
 • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na Pana/Panią. Przeprowadzamy regularne audyty bezpieczeństwa, na podstawie których oceniamy ryzyko naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych przez Nas Państwa danych osobowych, a w sytuacji, gdy ocena wystąpienia ryzyka jest wysoka podejmuje niezbędne kroki w celu jego zminimalizowania. Wszystko z troską o bezpieczeństwo danych osobowych,
 • zapewniamy realizację praw osoby fizycznej przysługujących na mocy przepisów RODO, której dane przetwarzamy. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO możesz przeczytać tutaj oraz jak wnieść wniosek o realizację prawa, przeczytaj tutaj,
 • w sytuacji, gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które skutkować może negatywnymi konsekwencjami dla Pani/Pana, jako osoby fizycznej dotkniętej ujawnionym naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:
  • sms na podany numer telefonu
  • wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail
  • listownie na podany adres zamieszkania
  • lub umieszczając informację na stronie www.
 • w powiadomieniu poinformujemy o naruszeniu, o możliwych konsekwencjach wynikających z naruszenia oraz przekażemy informacje jakie kroki należy poczynić, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wskazanych konsekwencji.