04

AKTUALNOŚCI

Gender Equality Plan

Jest nam bardzo miło poinformować, że w dniu 31.03.2023 roku sfinalizowaliśmy prace nad „Planem równości płci dla IDEAS NCBR sp. z o.o. na lata 2023-2028”.

16 maja 2023

Plan ma zadanie pomóc w stworzeniu bezpiecznego, nowoczesnego, otwartego i wolnego od stereotypów miejsca pracy dla wszystkich pracowników, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy rodzaj umowy o pracę. Powstanie Planu jest też naszą odpowiedzią na uczynienie priorytetem przekrojowym (ang. crosscutting priority) programu ramowego Horyzont Europa (HE) na lata 2021-2027 działań na rzecz równości płci w badaniach i innowacjach.

Realizacja tego Planu pozwoli nam dążyć zarówno do doskonałości naukowej, jak i dalszego rozwoju w poszanowaniu zasad równości, wolności od dyskryminacji i możliwości indywidualnego rozwoju dla wszystkich pracowników. Zapewniając bezpieczne, partnerskie i wolne od dyskryminacji środowisko pracy, pragniemy zagwarantować pracownikom poczucie pełnych możliwości rozwoju, współpracy i osiągania wyznaczonych celów. Dlatego będziemy dążyć do zapewnienia optymalnych warunków pracy do poszerzania wiedzy, doskonalenia umiejętności i kwalifikacji dla wszystkich pracowników IDEAS NCBR. Będziemy opierać się na dotychczasowych dobrych praktykach, ale też poszerzać je o stałe wzmacnianie, wśród pracowników i współpracowników, świadomości na temat korzyści płynących z równości płci.

Plan dostępny jest pod tym linkiem.

ZWIĘKSZAMY POTENCJAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY W DZIEDZINIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

UDOSTĘPNIJ:

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Skip to content