Przejdź do treści Wyszukiwarka

8 stycznia 2024 roku IDEAS NCBR dołączyło do AI, Data and Robotics Association (Adra). Stowarzyszenie powstało w 2021 roku w ramach European Partnership on AI, Data and Robotics, będącego częścią jednego z Europejskich Partnerstw w Klastrze 4 (cyfrowym, przemysłowym i kosmicznym) w programie Horyzont Europa.

Adra jest stowarzyszeniem czołowych europejskich instytucji związanych ze sztuczną inteligencją, obszarem data i robotyką. Stymuluje wdrażanie konkretnych rozwiązań z tych trzech kluczowych obszarów, aby Europa mogła konfrontować się z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi – ze szczególnym uwzględnieniem troski o środowisko naturalne. Adra łączy europejskie instytucje badawcze i przemysł ADR, dzięki czemu mogą one zajmować wspólne stanowisko wobec instytucji międzynarodowych i lokalnych. Pomaga swoim członkom w formułowaniu celów badawczych i innowacyjnych w oparciu o analizę zagadnień takich jak zrównoważony rozwój, wpływ na środowisko, regulacje nowej technologii. Przyczynia się do tworzenia w Europie przyjaznych warunków dla rozwoju nowych idei.