Przejdź do treści Wyszukiwarka
09.05.2024
W zeszłym tygodniu Yousef Erfanifard z zespołu badawczego IDEAS NCBR Leśnictwo precyzyjne udał się do Angers we Francji, aby zaprezentować artykuł, którego współautorem jest Krzysztof Stereńczak (lider zespołu) i Maciej Lisiewicz – „High-resolution remote sensing for biodiversity assessment: A case study of tree species in an old growth forest” – na GISTAM – międzynarodowej konferencji na temat teorii, zastosowań i zarządzania systemami informacji geograficznej.

– Puszcza Białowieska, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO, to starodrzew z różnorodnymi drzewostanami gatunków iglastych i liściastych, zajmujący w Polsce prawie 62 000 hektarów. Liczący 35 gatunków drzew i krzewów las jest ważny dla ochrony różnorodności biologicznej i cechują go bogate walory ekologiczne. Dlatego jest to idealne miejsce do badania różnorodności gatunków – mówi Yousef.

„Badanie przeprowadzone w Puszczy Białowieskiej miało na celu znalezienie lepszych sposobów poznawania różnorodności biologicznej gatunków drzew występujących w Puszczy i zarządzania nią. Korzystając z nowoczesnych metod, takich jak lotnicze skanowanie laserowe (ALS) i kolorowe obrazowanie w podczerwieni (CIR), w połączeniu z algorytmami uczenia maszynowego, porównaliśmy tradycyjne pomiary terenowe z danymi teledetekcyjnymi, aby ocenić różnorodność drzew w różnych obszarach lasu. Ogólnie rzecz biorąc, nasze badania sugerują, że nowoczesne metody oparte na teledetekcji mogą pomóc nam lepiej poznać i chronić bogatą różnorodność biologiczną Puszczy Białowieskiej i innych lasów pierwotnych”.

Powyżej przykładowe obrazy fragmentu Puszczy Białowieskiej uzyskane ze zbiorów danych ALS (rozróżnia wysokość obiektów; drzewa w kolorze jasnoszarym) i CIR (rozróżnia gatunki drzew).

Był też czas na podziwianie charakterystycznego obiektu Angers – Muzeum Współczesnych Gobelinów im. Jeana Lurçata, mieszczącego w malowniczym średniowiecznym skarbcu jedną z najważniejszych na świecie kolekcji współczesnych gobelinów, w tym dzieła Picassa, Caldera i Le Corbusiera. Warto zwrócić uwagę na „Podbój kosmosu” – jeden z olbrzymich gobelinów Lurçata z serii „Pieśń świata”.


Więcej o naszym zespole Leśnictwo precyzyjne

Polecane aktualności

20.06.2024
Krzysztof Walas został członkiem Zarządu Adra
19.06.2024
Dyrektor biura
17.06.2024
Krok po kroku – jak ludzie uczą roboty chodzić?