04

AKTUALNOŚCI

Sukces pracownika naukowego IDEAS NCBR – Mathieu Mari!

Publikacja, której autorem jest m.in Mathieu Mari, pracownik naukowy w IDEAS NCBR, będzie zaprezentowana na konferencji SODA2022 organizowanej przez Society for Industrial and Applied Mathematics!

25 października 2021

Praca dotyczy metod znajdowania nieprzecinających się figur geometrycznych. Niedawno, Joseph Mitchell zaproponował sposób partycjonowania, który oparty jest o szybki i efektywny algorytm aproksymacji do znajdowania nieprzecinających się prostokątów na płaszczyźnie. W zgłoszonej na konferencję pracy, Mathieu i współautorzy, rozwinęli metodę Mitchella, uzyskując lepszy wskaźnik aproksymacji. Algorytm ten może posłużyć do ulepszenia istniejących rozwiązań stosowanych w logistyce, transporcie oraz medycynie. Serdecznie gratulujemy!

ZWIĘKSZAMY POTENCJAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY W DZIEDZINIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Autorzy publikacji: Mathieu Mari, Waldo Gálvez, Arindam Khan, Tobias Mömke, Madhusudhan Reddy, Andreas Wiese.

Link do programu konferencji: SODA22 Program and Abstracts

UDOSTĘPNIJ:

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

11 kwietnia 2022

Politechnika Białostocka oraz IDEAS NCBR podpisały list intencyjny w sprawie kształcenia naukowców w ramach Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej. Współpraca umożliwi finansowanie stypendiów doktorantów oraz wsparcie merytoryczne, dzięki czemu będą mogli rozwijać się i efektywnie prowadzić prace badawcze.

Skip to content