Przejdź do treści Wyszukiwarka
07.03.2023

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez Centra testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej inteligencji (TEF AI) wybranych w ramach programu Digital Europe. 111 mln zł na ten cel pochodzi z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

W naborze dla działania TEF AI od 28 marca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Europejskiej w zakresie współfinansowania Centrów testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej inteligencji (Testing and Experimentation Facilities Artificial Intelligence – TEF AI) ze środków programu Digital Europe, stanowiącego odpowiedź na wyzwania związane z transformacją cyfrową w Unii Europejskiej. W konkursie NCBR na wsparcie działań centrów TEF AI przeznaczono 111 mln zł z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Nabór potrwa do 20 kwietnia br.

Z laboratoriów na rynek

Centra TEF AI, funkcjonujące w formie międzynarodowych konsorcjów, w skład których wchodzą polskie podmioty, będą wyspecjalizowanymi obiektami działającymi na dużą skalę, służąc dostawcom AI w podnoszeniu ich zdolności technologicznej. Współfinansowanie działań TEF AI pomoże im przyczynić się do zwiększenia wdrożeń rynkowych godnej zaufania sztucznej inteligencji i lepszego wykorzystania AI w Europie.

Dofinansowanie obejmuje współfinansowanie centrów TEF AI, jak i świadczenie przez nich usług przedsiębiorcom. Oferowane usługi mają w szczególności umożliwić przedsiębiorcom eksperymentowanie, testowanie oraz walidację rozwiązań AI zarówno w środowisku wirtualnym, jak i rzeczywistym. Przyczynią się przez to do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw MŚP w procesie transformacji cyfrowej w obszarze sztucznej inteligencji.

W dłuższej perspektywie wsparcie tworzenia centrów TEF AI pozwoli na włączenie się do transgranicznej sieci testów i eksperymentowania sztucznej inteligencji, monitorowania, walidacji i certyfikacji tej technologii na podstawie wypracowanych również w Polsce standardów i reguł technicznych, organizacyjnych i etycznych.Kto skorzysta?

Wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie NCBR mogą składać zarejestrowane i prowadzące działalność w Polsce podmioty wchodzące w skład międzynarodowych konsorcjów TEF AI, wybrane w konkursach organizowanych przez Komisję Europejską w ramach programu Digital Europe, które podpisały z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie lub oświadczą, że taką umowę podpiszą. W przypadku gdy TEF AI jest tworzony przez więcej niż jeden podmiot albo jedną spółkę cywilną, wnioskodawcą może być wyłącznie koordynator TEF AI, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie.

Zapewnienie finansowania wkładu własnego pozwoli polskim innowatorom – a w konsekwencji Polsce – na aktywne włączenie się do międzynarodowej sieci testów i eksperymentowania AI. Wysokość współfinansowania projektu z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) jest możliwa do wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez polskie podmioty wchodzące w skład międzynarodowego konsorcjum tworzącego TEF AI. Jednocześnie do 50% dofinasowania projektu będzie pochodzić z Digital Europe Programme.

W naborze wnioskodawcy mogą aplikować w dniach 28 marca – 20 kwietnia br. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00), wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR. Projekty, które zostaną wyłonione w konkursie, mogą być realizowane przez okres 60 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2029 roku.

Sztuczna inteligencja to domena innowatorów

Wspófinansowanie działań Centrów testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej Inteligencji znajdzie przełożenie na:

  • sieć podmiotów utworzoną w celu testowania i eksperymentowania najnowocześniejszych rozwiązań i produktów opartych na sztucznej inteligencji,
  • wyspecjalizowane obiekty referencyjne działające na dużą skalę,
  • obiekty oferujące testy zarówno w środowisku wirtualnym, jak i rzeczywistym,
  • centra otwarte dla wszystkich dostawców technologii w całej Europie.

Nabór dla działania „Współfinansowanie działań TEF AI” jest realizowany w ramach Priorytetu 2. Środowisko sprzyjające innowacjom Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Polecane aktualności

09.07.2024
Science czy fiction? Jak AI zmienia naukę | Aleksander Mądry, Andrzej Dragan, Piotr Sankowski
05.07.2024
Użytkownicy nie wiedzą, jaki wpływ na środowisko mają modele językowe
28.06.2024
Stypendium w projekcie SONATA 18