04

AKTUALNOŚCI

Spotkanie informacyjne dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej

Już 7 kwietnia odbędzie się spotkanie online dla absolwentów studiów II stopnia Wojskowej Akademii Technicznej, którzy są zainteresowani studiami doktoranckimi w ramach programu IDEAS NCBR.

31 marca 2022

Uczestnicy będą mogli korzystać zarówno z pomocy w rozwoju naukowym i udziału w innowacyjnych projektach badawczych realizowanych w międzynarodowym środowisku, jak również ze wsparcia w zakresie kompetencji „miękkich” i biznesowych.

Spotkanie zaplanowane jest na 7.04. 2022 r. na godz. 10.00 w trybie zdalnym poprzez aplikację MS Teams (link do spotkania na platformie) i potrwa około dwóch godzin.

Poprowadzi je dr Tomasz Michalak, lider zespołu badawczego w IDEAS NCBR i adiunkt na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim wystąpieniu opowie o modelu działania spółki, prowadzonych aktualnie badaniach oraz specyfice programu kształcenia.

ZWIĘKSZAMY POTENCJAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY W DZIEDZINIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Podejmując studia w szkole doktorskiej WAT oraz współpracę z IDEAS NCBR młody naukowiec może liczyć na:

  • wsparcie w realizacji studiów doktoranckich poprzez jednoczesne zatrudnienie w IDEAS NCBR, co umożliwia pełne skupienie się na rozwoju naukowym bez konieczności angażowania się w dodatkowe aktywności zarobkowe,
  • pełne finansowanie stypendium doktoranckiego (finansowane w pełni przez IDEAS NCBR) oraz dodatkowe wynagrodzenie w oparciu o umowę cywilnoprawną z IDEAS NCBR na usługi badawczo-rozwojowe w sumarycznej wysokości 10 000 zł brutto,
  • możliwość uzyskania premii za innowacyjność – możliwość udziału w korzyściach z komercjalizacji wyników projektu badawczego,
  • wsparcie w procesie zakwaterowaniu na czas pracy w siedzibie IDEAS NCBR (dla doktorantów spoza Warszawy),
  • opiekę mentorską dedykowanego opiekuna pomocniczego w pracach badawczo-rozwojowych i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz udział w projektach badawczo-rozwojowych wdrażających najnowsze rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji i blockchaina,
  • pracę z kadrą naukową z szczebla w środowisku międzynarodowym,
  • elastyczny czas pracy w systemie hybrydowym,
  • budżet na wyjazdy na najlepsze konferencje naukowe oraz staże i wizyty studyjne,
  • prywatną opiekę medyczną.

UDOSTĘPNIJ:

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

30 września 2022

Humans do particularly well in solving complex reasoning tasks when we apply a mental process based on moving from one idea to a related one. Adaptive Subgoal Search co-created by dr. Tomasz Odrzygóźdź is a search method that adaptively adjusts the planning horizon that is inspired by human cognitive mechanisms to advanced mathematics and computer sciences.

20 stycznia 2023

26.01 o godz. 14:00 w naszej siedzibie (Varso Tower ul. Chmielna 69) odbędzie się wykład Youcefa Djenouri, zatytułowany: Modern Recurrent Neural Networks: Algorithms, Applications, and Challenges.

11 października 2022

Jedyną pewną rzeczą w świecie nauki jest zmiana (wyjątkiem jest LaTeX), to wniosek z rozmowy z prof. Stefanem Dziembowskim, liderem grupy roboczej w IDEAS NCBR. Dyskutowaliśmy o tym jakie współcześnie wyzwania stoją przed młodymi naukowcami i jakimi doświadczeniami naukowiec z dłuższym stażem może podzielić się z młodszymi kolegami i koleżankami.

Skip to content