Przejdź do treści Wyszukiwarka
24.10.2023

IDEAS NCBR sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

IDEAS NCBR sp. z o.o. powołany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, i należy do Grupy NCBR. Naszym celem jest zbudowanie największej w Polsce przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki. Najwyższy poziom merytoryczny realizowanych projektów gwarantuje możliwość współpracy z naukowcami o światowym autorytecie.

IDEAS NCBR sp. z o.o. poszukuje Radcy prawnego, na pełny etat.

Lokalizacja: Warszawa

Opis Twoich przyszłych obowiązków:

Radca prawny to osoba skrupulatna, terminowa, która będzie zajmowała się bieżącym świadczeniem pomocy prawnej.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie bieżącej obsługi prawnej,
 • opracowywanie wewnętrznych regulacji,
 • sporządzanie opinii prawnych, pism,
 • sporządzanie i weryfikowanie umów oraz dokumentów formalno – prawnych,
 • uczestniczenie w prowadzonych negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów, ich zmian lub rozwiązania,
 • udział w pracach zespołów zadaniowych, których tematyka wymaga udziału Radcy Prawnego.
 • tworzenie, pomoc w tworzeniu procedur, regulaminów, instrukcji, wzorów dokumentów.

Wiedza i umiejętności istotne dla nas:

 • tytuł zawodowy radcy prawnego
 • minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów publicznych, np. organów administracji publicznej, państwowych osób prawnych itp.,
 • bardzo dobra i praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego i gospodarczego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej, prawa o szkolnictwie wyższym, prawa w zakresie realizacji grantów i projektów naukowo-badawczych oraz w zakresie pomocy publicznej,
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego,
 • bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i dokładność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz umiejętność koordynacji wielu zadań w jednym czasie.

Co możemy Ci zaoferować?

Jesteśmy młodą organizacją bez rozbuchanej struktury i 1000 procedur. Nie oznacza to jednak, że działamy w chaosie i bez planu. Chcemy, abyś z nami budował program benefitów, który faktycznie będzie dla Ciebie atrakcyjny. Na dziś oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę z kadrą naukową wysokiego szczebla w środowisku międzynarodowym,
 • elastyczny czas pracy w systemie hybrydowym,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • realny wpływ na tworzenie struktury firmy i jej kultury,
 • możliwość udziału w programie Medicover Benefits (dofinansowanie m.in. do biletów na wydarzenia kulturalne oraz sport i inne),
 • możliwość korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie m.in. wypoczynku, kredytu mieszkaniowego czy opieki nad dzieckiem),
 • szkolenia specjalistyczne.

Aplikacje, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych w związku z prowadzoną rekrutacją (wzór poniżej), prosimy kierować na adres: rekrutacja@ideas-ncbr.pl

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IDEAS NCBR sp. z o.o., ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”. 

Termin składania aplikacji: 31.10.2023

Informacja dla kandydatów w zakresie RODO:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

·  Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest IDEAS NCBR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem Warszawa,  ul. Chmielna 69.

·  Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  iod@ideas-ncbr.pl

·  Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie art. 22¹ kodeksu pracy,  w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

·  Przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało charakteru profilowania.

·  Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

·  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

·  Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

·  W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

·  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

·  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Nie podanie danych skutkuje rezygnacją z uczestnictwa w rekrutacji.

Polecane aktualności