Przejdź do treści Wyszukiwarka
20.10.2023

IDEAS NCBR sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

IDEAS NCBR sp. z o.o. powołany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, i należy do Grupy NCBR. Naszym celem jest zbudowanie największej w Polsce przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki. Najwyższy poziom merytoryczny realizowanych projektów gwarantuje możliwość współpracy z naukowcami o światowym autorytecie.

W związku z realizacją projektu badawczego pt. Równoległe i dokładne algorytmy dla problemów ścieżkowych w grafach skierowanych (dalej jako „Projekt”), projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA-18, nr umowy UMO 2022/47/D/ST6/02184 poszukujemy wykonawców do realizacji prac:

1. „Exact Shortest Paths with Rational Weights on the Word RAM” opisującej algorytm dla wag nieujemnych

Szczegółowy opis zapytania UMO1

Formularz ofertowy UMO1

2. „Exact Shortest Paths with Rational Weights on the Word RAM” opisującej algorytm dla wag ujemnych

Szczegółowy opis zapytania UMO2

Formularz ofertowy UMO2

Termin składania ofert: 30.10.2023 do godz.16.00

Informacja w zakresie RODO:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

·  Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest IDEAS NCBR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem Warszawa,  ul. Chmielna 69.

·  Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  iod@ideas-ncbr.pl

·  Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie art. 22¹ kodeksu pracy,  w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

·  Przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało charakteru profilowania.

·  Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

·  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

·  Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

·  W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

·  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

·  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Nie podanie danych skutkuje rezygnacją z uczestnictwa w rekrutacji.

Polecane aktualności

17.05.2024
Fake czy nowa rzeczywistość? Jakie wyzwania algorytmy AI rzucają etyce. Nowy odcinek podcastu
13.05.2024
Maciej Wołczyk i Piotr Kicki wśród najlepszych młodych naukowców w Polsce
09.05.2024
Teledetekcja, ochrona różnorodności biologicznej, Puszcza Białowieska