Przejdź do treści Wyszukiwarka
06.12.2023

IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. powołany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, i należy do Grupy NCBR. Naszym celem jest zbudowanie największej w Polsce przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki. Najwyższy poziom merytoryczny realizowanych projektów gwarantuje możliwość współpracy z naukowcami o światowym autorytecie.

Product Manager to osoba bezpośrednio współpracująca z Grupą Badawczą (GB), odpowiedzialna za wsparcie merytoryczne Leadera Grupy jak i poszczególnych Zespołów, osoba odpowiedzialna za biznesowe zdefiniowanie produktu oraz utrzymanie relacji
z partnerami zewnętrznymi.

 
Miejsce pracy: Warszawa (system hybrydowy) 

Opis Twoich przyszłych obowiązków: 

 • Wsparcie Lidera Grupy Badawczej (GB) oraz Liderów Zespołów GB. 
 • Prowadzenie projektów zgodnie z metodyką zarządzania projektami (Agile). 
 • Dostarczanie Liderowi GB oraz innym interesariuszom aktualnych raportów z działania GB. 
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie parametryzacji końcowego produktu będącego przedmiotem prac B+R (koordynacja wymiany informacji / interakcji pomiędzy odbiorcą/cami prac badawczo-rozwojowych a Liderem GB i Liderami Zespołów) 
 • Kontrola budżetu projektów/GB wraz z bieżącym raportowaniem do interesariuszy. 
 • Zapewnienie wsparcia merytorycznego w procesie komercjalizacji projektu. 

 
Wiedza i umiejętności istotne dla nas: 

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane kierunki: zarządzanie, ekonomia;
 • Wysoki poziom komunikatywności; 
 • Język angielski: co najmniej komunikatywny; 
 • Silne umiejętności organizacyjne; 
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy przy projektach; 
 • Praktyczna wiedza z zakresu zwinnego zarządzania projektami (Scrum, Kanban); 
 • Znajomość środowiska JIRA oraz szkolenia z azakresu zarządzania projektami Agile, PMBook, Prince2 będą mile widziane; 
 • Doświadczenie w obszarze nowych technologii. 

Co możemy Ci zaoferować? 

Jesteśmy młodą organizacją bez rozbudowanej struktury i 1000 procedur. Nie oznacza to, że działamy w chaosie i bez planu. Chcemy, abyś z   nami budował program benefitów, który faktycznie będzie dla Ciebie atrakcyjny. Na dziś oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 
 • pracę z kadrą naukową wysokiego szczebla w środowisku międzynarodowym; 
 • elastyczny czas pracy w systemie hybrydowym w biurze w Warszawie (Varso Tower); 
 • prywatną opiekę medyczną; 
 • ubezpieczenie grupowe;
 • możliwość udziału w programie Medicover Benefits (dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne oraz sportowe i inne); 
 • możliwość korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, kredytu mieszkaniowego czy opieki nad dzieckiem); 
 • szkolenia specjalistyczne; 

Aplikacje, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych w związku z prowadzoną rekrutacją (wzór poniżej), prosimy kierować na adres: rekrutacja@ideas-ncbr.pl

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IDEAS NCBR sp. z o.o., ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję”. 

Termin składania aplikacji: 15.12.2023

Informacja dla kandydatów w zakresie RODO:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest IDEAS NCBR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem Warszawa,  ul. Chmielna 69.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  iod@ideas-ncbr.pl

Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało charakteru profilowania.

Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych skutkuje rezygnacją z uczestnictwa w rekrutacji.

Polecane aktualności

20.06.2024
Krzysztof Walas został członkiem Zarządu Adra
19.06.2024
Dyrektor biura
17.06.2024
Krok po kroku – jak ludzie uczą roboty chodzić?