04

AKTUALNOŚCI

Politechnika Białostocka rozpoczyna współpracę z IDEAS NCBR

Politechnika Białostocka oraz IDEAS NCBR podpisały list intencyjny w sprawie kształcenia naukowców w ramach Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej. Współpraca umożliwi finansowanie stypendiów doktorantów oraz wsparcie merytoryczne, dzięki czemu będą mogli rozwijać się i efektywnie prowadzić prace badawcze.

11 kwietnia 2022

Kooperacja to szansa na wykorzystanie potencjału badawczego młodych naukowców w obszarach związanych z technologiami cyfrowymi. Uczelnia wraz z IDEAS NCBR Sp. z o.o. podpisały w tej sprawie list intencyjny, którego celem jest wsparcie doktorantów w całym okresie realizacji rozprawy doktorskiej.

Głównym celem projektu jest wspólne wykształcenie nowego pokolenia naukowców poprzez zapewnienie im atrakcyjnego środowiska do prowadzenia prac badawczych oraz dostęp do wiedzy uznanych ekspertów. Współpraca dotyczy wsparcia rozwoju młodych naukowców w obszarze sztucznej inteligencji i rozwiązań informatycznych dla ekonomii cyfrowej. Głównymi beneficjentami projektu będą absolwenci Wydziału Informatyki, którzy już jako doktoranci w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej (SDPB) będą reprezentowali dyscyplinę naukową: informatyka techniczna i telekomunikacja

prof. dr hab. inż. Michał Kuciej

wyjaśnia Dyrektor Szkoły Doktorskiej PB

Jak w praktyce będzie wyglądała realizacja projektu? Doktoranci będą przygotowywać rozprawy doktorskie w ramach SDPB i równolegle prowadzić lub uczestniczyć w projektach badawczych w IDEAS NCBR, które mogą być rozwinięciem problemu badawczego z ich doktoratu. Każdy doktorant, który przejdzie pierwszy etap rekrutacji przeprowadzony przez IDEAS NCBR oraz drugi etap rekrutacji w SDPB, otrzyma pełne finansowanie stypendium doktoranckiego oraz  zatrudnienie, które będzie rynkowo konkurencyjne. Często doktoranci nie decydują się na ścieżkę rozwoju naukowego ze względów ekonomicznych, ale też ze względów merytorycznych, tj. atrakcyjnej i interesującej tematyki badawczej. W tym przypadku spełnione są te dwa warunki.

– Sposób kształcenia młodych naukowców powinien odzwierciedlać zmieniające się rynkowe realia. Dotyczy to zarówno wiedzy i kompetencji jakie przekazujemy doktorantom, jak i warunków kształcenia. Celem IDEAS NCBR jest edukacja kadry naukowej, która stworzy kapitał do rozwoju innowacji w Polsce w takich obszarach jak szeroko pojęta sztuczna inteligencja i ekonomia cyfrowa. W najbliższych latach chcemy zatrudnić blisko 200 naukowców i stworzyć największe centrum AI w Polsce. W ramach naszej struktury zapewnimy doktorantom dostęp do ekspertów, umożliwimy wymianę wiedzy w międzynarodowym środowisku oraz wesprzemy w rozwoju kompetencji „miękkich” i biznesowych, które również są potrzebne by z sukcesami mogli prowadzić w przyszłości projekty badawcze oraz biznesowe – tłumaczy dr hab. Piotr Sankowsk, prof. UW, prezes IDEAS NCBR.

Programy stypendialne na rzecz kształcenia naukowców wpisują się w politykę IDEAS NCBR, która jako ośrodek badawczo-rozwojowy nawiązuje współpracę z wiodącymi Uczelniami w Polsce. Do tej pory listy intencyjne podpisano z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Łódzką, Wojskową Akademią Techniczną, oraz z Politechniką Białostocką.

Pełna treść komunikatu dostępna jest pod tym linkiem.

UDOSTĘPNIJ:

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

6 lutego 2023

07.02 o godz. 14:00 w naszej siedzibie (Varso Tower ul. Chmielna 69) odbędzie się wykład Roi Porane, zatytułowany: Immersive Teleoperation for Robotic Manipulation.

16 lutego 2022

Okiem eksperta: dr hab. Piotr Sankowski o tym, jak oceniać rozwój sztucznej inteligencji w ubiegłym roku oraz o tym, jakie kierunki rozwoju dyscypliny są najbardziej obiecujące w perspektywie najbliższych miesięcy i lat.

Skip to content