Przejdź do treści Wyszukiwarka

Marcin Przewięźlikowski jest doktorantem w IDEAS NCBR i Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się badawczo Meta-Uczeniem i Uczeniem Samonadzorowanym.