04

AKTUALNOŚCI

NCBR ogłasza konkurs na rozwiązania przyszłości w ramach programu INFOSTRATEG

Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, dyspozytor korespondencji, asystent petenta i inteligentna maszyna do zbierania jabłek – na powstanie takich innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przeznacza 190 mln zł w IV konkursie programu INFOSTRATEG.

10 maja 2022

Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorstwa lub konsorcja składające się z maksimum trzech podmiotów: samych jednostek naukowych, samych przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Wnioski będą one mogły zgłaszać do NCBR od 27 maja do 18 sierpnia 2022 r. (do godz. 16).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje IV konkurs w programie INFOSTRATEG, aby wybrać do dofinansowania projekty, które najbardziej przyczynią się do rozwoju i wykorzystania polskiego potencjału sztucznej inteligencji. Poszukujemy rozwiązań, które będzie można bezpośrednio zastosować w praktyce. Wsparcie cyfrowej transformacji gospodarki to obecnie jeden z priorytetów działalności Centrum. Wykorzystanie możliwości, jakie daje zastosowanie sztucznej inteligencji, zwiększy bowiem konkurencyjność naszej gospodarki, a także przyczyni się do poprawy jakości różnych aspektów życia

mówi dr Remigiusz Kopoczek

p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Budżet konkursu to 190 mln zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na projekty realizowane w czterech tematach: „Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy” (30 mln zł); „Inteligentna maszyna do zbierania jabłek” (100 mln zł); „Inteligentny dyspozytor korespondencji” (30 mln zł); „Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej”, (30 mln zł, konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym).

W IV konkursie mogą być dofinansowane projekty obejmujące: badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Przy czym projekt obowiązkowo musi obejmować realizację prac rozwojowych i przedwdrożeniowych. Rozwiązania w projektach mają zostać przedstawione w ciągu maksymalnie trzech lat.

INFOSTRATEG to program strategiczny NCBR zatwierdzony w 2020 roku, w ramach którego realizowane są projekty wspierające rozwój badań w obszarze sztucznej inteligencji, technologii blockchain oraz wykorzystanie wyników tych badań w praktyce. Zakładany całkowity budżet programu to 840 mln zł.

W ramach programu poszukiwano m.in. rozwiązań z zakresu rozpoznawania obrazów medycznych oraz detekcji fake newsów czy wykorzystania sztucznej inteligencji do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality”.

Szczegóły dotyczące IV konkursu znajdują się na stronie internetowej NCBR.

Obecnie trwa również nabór prowadzony w trybie ciągłym na propozycje tematów badawczych projektów zamawianych INFOSTRATEG. Tematy mogą zgłaszać instytucje administracji publicznej. Więcej informacji na stronie internetowej NCBR.

UDOSTĘPNIJ:

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

7 marca 2023

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez Centra testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej inteligencji (TEF AI) wybranych w ramach programu Digital Europe. 111 mln zł na ten cel pochodzi z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

16 listopada 2022

Czy w świecie nauki warto szukać autorytetów? Czy możliwe jest znalezienie idealnego problemu badawczego – takiego, który będzie zarówno interesujący, jak i związany z rzeczywistym wyzwaniem? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w rozmowie z prof. Piotrem Sankowskim, prezesem IDEAS NCBR. Zapraszamy do lektury!

Skip to content