Przejdź do treści Wyszukiwarka
17.08.2022

Porozumienie daje nowe możliwości kształcenia młodych naukowców w zakresie sztucznej inteligencji. Umożliwi utworzenie dodatkowych miejsc w Szkole Doktorskiej, a młodym naukowcom, którzy skorzystają z programu IDEAS NCBR, dedykowane środowisko pracy pozwalające na połączenie obowiązków wynikających z programu Szkoły Doktorskiej z pracą badawczą pod skrzydłami światowych autorytetów SI.

Algorytmy oparte na sztucznej inteligencji są coraz powszechniej wykorzystywane przez wszystkie segmenty gospodarki, nieustannie rośnie więc zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Polskie uczelnie kształcą dobrych informatyków, jednak wielu z nich decyduje się pracować poza granicami kraju lub tam kontynuować naukę. Istotne jest to, żeby stworzyć im w Polsce dobre warunki do rozwoju, żeby chętniej tu zostawali. Dla rozwoju polskiej innowacyjności kluczowe jest również to, aby prowadzone tu były prace badawczo-rozwojowe oraz zbudowana została stabilna platforma umożliwiająca transfer wiedzy i pomysłów między środowiskiem naukowym a biznesem.

Politechnika Poznańska (PP) kształci corocznie kilkuset studentów na kierunkach związanych ze sztuczną inteligencją takich jak  informatyka, teleinformatyka, automatyka i robotyka. Jako pierwsza polska uczelnia uruchomiła kierunek pierwszego i drugiego stopnia Artificial Intelligence. Jest jedną z 5. polskich uczelni biorącą udział w projekcie AI-Tech KPRM, w ramach którego prowadzi specjalność magisterską sztuczna inteligencja. Na PP w zakresie AI działają koła naukowe, np. koło GHOST, które organizuje corocznie kilkusetosobową konferencję „GHOST Day: Applied Machine Learning Conference”. Politechnika Poznańska jest jedną z dwóch polskich uczelni Członkiem-Założycielem AI Doctoral Academy, europejskiej sieci uczelni prowadzących szkolenia doktoranckie w zakresie AI.“Dla Politechniki Poznańskiej współpraca z IDEAS NCBR to szansa za pozyskanie dodatkowych stypendiów doktoranckich i na zaoferowanie bardziej atrakcyjnych warunków finansowych potencjalnym doktorantom w zakresie sztucznej inteligencji. Liczymy też, że współpraca ta zaowocuje pozyskaniem nowych kontaktów i realizacją nowych projektów badawczo-rozwojowych dla otoczenia społeczno-gospodarczego” – mówi prof. Andrzej Jaszkiewicz, Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

Polecane aktualności

18.04.2024
Jeśli zainwestujemy w AI, za 10, 20 lat będziemy mieli bardziej innowacyjny przemysł
11.04.2024
R-GRID: Sztuczna inteligencja dla bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych – projekt wspierany przez NATO w ramach Programu Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa
05.04.2024
Iluzja równości? Jakich zmian potrzebuje nauka w Polsce. Nowy odcinek podcastu