04

AKTUALNOŚCI

Najwyższa jakość kształcenia doktorantów u podłoża współpracy IDEAS NCBR i uczelni wyższych

2 marca br. w siedzibie IDEAS NCBR odbyło się spotkanie dziekanów wydziałów informatycznych oraz dyrektorów szkół doktorskich, podczas którego zaplanowano działania naukowe i edukacyjne w roku akademickim 2023/2024.

6 marca 2023

Wymiana doświadczeń oraz zaadresowanie realnych potrzeb w zakresie kształcenia doktorantów stanowiły punkt  wyjścia  do ustalenia konkretnych działań w roku akademickim 2023/2024. Na spotkanie przybyli przedstawiciele 11. uczelni wyższych i instytucji: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Białostockiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego oraz Szkoły doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN.

W efekcie wypracowano rozszerzoną formę współpracy z partnerami polegającą na zaoferowaniu szkołom doktorskim wykładów prowadzonych przez liderów grup i zespołów badawczych IDEAS NCBR. Udział w  nich będzie mógł być uwzględniany w toku kształcenia doktorantów. Ponadto IDEAS NCBR udostępni miejsca dla doktorantów na gościnnych seminariach naukowych.

Spotkanie w tak licznym gronie odbyło się po raz pierwszy, przy czym już teraz wiemy, że będzie miało ono charakter cykliczny, powtarzany corocznie. Dzięki takim konsultacjom możliwe będzie bardziej efektywne wspólne kształcenie doktorantów, przyczynią się one również do rozwoju potencjału współpracy badawczej polskiego środowiska naukowego zajmującego się tematyką sztucznej inteligencji.

ZWIĘKSZAMY POTENCJAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY W DZIEDZINIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

UDOSTĘPNIJ:

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

11 października 2022

Jedyną pewną rzeczą w świecie nauki jest zmiana (wyjątkiem jest LaTeX), to wniosek z rozmowy z prof. Stefanem Dziembowskim, liderem grupy roboczej w IDEAS NCBR. Dyskutowaliśmy o tym jakie współcześnie wyzwania stoją przed młodymi naukowcami i jakimi doświadczeniami naukowiec z dłuższym stażem może podzielić się z młodszymi kolegami i koleżankami.

Skip to content