04

AKTUALNOŚCI

Leśnictwo precyzyjne – nowy zespół roboczy

Dr hab. inż. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL, dołączył do zespołu IDEAS NCBR i objął funkcję lidera zespołu badawczego, który skupi się na wykorzystaniu AI w leśnictwie precyzyjnym.

13 stycznia 2023

Skupimy się na wykorzystaniu narzędzi AI w analizie różnego rodzaju danych teledetekcyjnych bliskiego zasięgu na potrzeby zebrania informacji o lesie. Naszym celem będzie automatyzacja procesu pozyskania i przetwarzania danych przestrzennych charakteryzujących ekosystemy leśne – tłumaczy dr hab. inż. Krzysztof Stereńczak.

Celem zespołu badawczego będzie rozwijanie metod umożliwiających precyzyjny pomiar pojedynczych drzew, czyli rozwój metod wpisujących się w nurt precyzyjnego leśnictwa.  W pierwszym etapie zespół skupi się na automatyzacji procesu rozpoznania gatunku, określenia kształtu i wymiarów pojedynczych drzew. Następnie rozwijane będą metody monitorowania zachodzących zmian: dla pojedynczych drzew i drzewostanów.

ZWIĘKSZAMY POTENCJAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY W DZIEDZINIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Dr hab. inż. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL, jest zastępcą dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa ds. Naukowo-Badawczych, kieruje Zakładem Geomatyki IBL i pracami zespołu badawczego zajmującego się precyzyjnym leśnictwem w IDEAS NCBR. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w Instytucie Badawczym Leśnictwa w 2018 roku, doktora na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2011 r., a  dyplomy magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (leśnictwo), University of Salzburg (UNIGIS) i Szkole Głównej Handlowej (Executive MBA).  Odbył staż naukowe na Uniwersytecie we Freiburgu na przełomie 2007-2008 roku. Promotor 3 zakończonych przewodów doktorskich, promotor 6 doktorantów. Współautor 150 prac naukowych, uczestnik ponad 30 projektów badawczych. Jest członkiem Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz ISPRS. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół takich tematów jak: monitorowanie i inwentaryzacja lasów z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych, precyzyjne leśnictwo, zarządzanie. Laureat Nagrody im. Adama Loreta za pracę naukową dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa. Otrzymał odznakę honorową za „Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – odznaczenie Ministra Klimatu i Środowiska.

UDOSTĘPNIJ:

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

13 stycznia 2023

Nauka, badania i AI to fantastyczne tematy do rozmowy, dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenie cyklu podcastów, w których pokazujemy sztuczną inteligencję w szerszym kontekście.

10 października 2022

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) – holenderski, krajowy ośrodek badawczy w dziedzinie matematyki i informatyki oraz IDEAS NCBR, polski ośrodek badawczo-rozwojowy w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i gospodarki cyfrowej – podpisały memorandum of understanding (MoU). Na mocy tego porozumienia instytuty zobowiązują się do podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz promowania badań naukowych i rozwoju talentów, w szczególności w dziedzinie informatyki.

Skip to content