Przejdź do treści Wyszukiwarka
05.04.2024
Jakie wyzwania wiążą się z karierą akademicką w Polsce? Czy zniesienie habilitacji pomogłoby młodym naukowcom? Dlaczego prace naukowe kobiet są rzadziej cytowane, a urlop macierzyński na uczelni budzi zdziwienie? Jakie zmiany należałoby wdrożyć, aby równouprawnienie kobiet w nauce stało się faktem? W nowym odcinku podcastu Szerszy Kontekst AI rozmawiamy z prof. Moniką Kaczmarek i dr hab. Natalią Letki.

Goście odcinka:

prof. dr hab. Monika M. Kaczmarek – pracuje w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Bada molekularne mechanizmy interakcji między potomstwem a matką podczas ciąży i w okresie postnatalnym. Prowadzi projekty z zakresu onkologii, biologii komórki, a nawet entomologii. Laureatka nagród i stypendiów m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Fundacji Aleksandra von Humboldta i Hertie. Od 2020 r. członkini Rady Narodowego Centrum Nauki.

dr hab. Natalia Letki – adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania na pograniczu socjologii, politologii i psychologii. Zajmuje się postawami wobec dóbr publicznych, postawami wobec uchodźców, a także zaufaniem społecznym i instytucjonalnym oraz postawami wobec korupcji. Bada mniejszości etniczne, partie polityczne i zachowania wyborcze w Europie Środkowo-Wschodniej. Laureatka grantów ERC, FNP i NCN. Interesuje się również polityką naukową, badając wpływ habilitacji na dynamikę kariery naukowej.

Wysłuchaj odcinka na YouTube, Spotify, Apple Podcasts

Link do badania “Streamlining for excellence discriminates against women: A study of research productivity of 2.7 mln scientists in 45 countries” na temat negatywnych skutków habilitacji https://osf.io/preprints/osf/yr8me


Przeczytaj także List Otwarty do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego poświęcony m.in. zmianom w habilitacji

Polecane aktualności

17.05.2024
Fake czy nowa rzeczywistość? Jakie wyzwania algorytmy AI rzucają etyce. Nowy odcinek podcastu
13.05.2024
Maciej Wołczyk i Piotr Kicki wśród najlepszych młodych naukowców w Polsce
09.05.2024
Teledetekcja, ochrona różnorodności biologicznej, Puszcza Białowieska