04

AKTUALNOŚCI

IDEAS NCBR uruchamia nową grupę roboczą

Na czele grupy roboczej, która zajmie się w IDEAS NCBR badaniami w obszarze computer vision stanie dr hab. inż. Tomasz Trzciński, prof. PW i UJ. Agenda badawcza grupy skupi się na zagadnieniach związanych z efektywnością modeli sztucznej inteligencji zarówno w kontekście trafności i tempa prowadzonych obliczeń, jak również zasobów niezbędnych do ich działania.

21 czerwca 2022

Nauka i przemysł w coraz większym stopniu bazują na modelach uczenia maszynowego, zwłaszcza na głębokich sieciach neuronowych. Ilość danych, a co za tym idzie parametrów, które modele mogą uwzględniać wzrasta.  Przekłada się to na potrzebną do ich analizy moc obliczeniową, a w konsekwencji również energochłonność. Dane wskazują, że tylko internet pochłania rocznie 70 miliardów kWh.  Zakładając, że do 2030 roku sektor IT zwiększy się o 21% (wliczając w to produkcję oraz działalność operacyjną), to każda możliwa oszczędność energii będzie na wagę złota[1]. Z uwagi na swoją specyfikę, badania w obszarze zrównoważonego rozwoju AI, są szczególnie istotne dla widzenia maszynowego (ang. computer vision), ponieważ np. w branży medycznej, gdzie algorytmy wspierają personel medyczny w trakcie operacji z użyciem robotów wydajność obliczeniowa algorytmów przekłada się bezpośrednio na czas reakcji w trakcie zabiegu, a co za tym idzie zmniejszony potencjał powikłań czy skrócony czas rekonwalescencji.

[1]Źródło: https://www.digitalinformationworld.com/2020/02/the-global-energy-consumption-of-information-technologies-infographic.html

„Agenda badawcza mojej grupy roboczej dotyczy szeroko rozumianej wydajności obliczeniowej, w szczególności z perspektywy wykorzystania (recyclingu) dostępnych zasobów. To kierunek, który pozwoli algorytmom nie tylko rozwiązywać zadania, ale robić to efektywnie (szybko i trafnie), z wykorzystaniem dostępnych danych, infrastruktury oraz wykonanych uprzednio obliczeń. Do tej pory, aby osiągnąć ten efekt naukowcy skupiali się na ograniczeniu uwzględnianych przez algorytmy parametrów lub pamięci obliczeniowej. My postanowiliśmy zredefiniować problem wydajności algorytmów uczenia maszynowego i, jako pierwsi na świecie, będziemy koncentrowali nasze badania na trzech filarach wydajnego AI: wykorzystania wykonanych obliczeń (computation recycling), wykorzystania dostępnej informacji cząstkowej oraz akumulacji wiedzy w modelach uczonych w sposób ciągły”

tłumaczy dr hab. Inż. Tomasz Trzciński

prof. PW, lider grupy badawczej w IDEAS NCBR

Działalność badawczo-rozwojowa, jak również kształcenie nowego pokolenia naukowców to jedne z głównych celów działalności IDEAS NCBR. Do tej pory uruchomione zostały grupy pod przewodnictwem dr hab. Piotra Sankowskiego, prof. UW (inteligentne algorytmy i struktury danych) oraz prof. Stefana Dziembowskiego (cyfrowe waluty i inteligentne kontrakty).

„Cieszę się, że w tak krótkim czasie udało nam się uruchomić aż trzy zespoły badawcze i przyciągnąć na stanowiska liderów grup badawczych do IDEAS NCBR tak wybitnych ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem i dorobkiem nie tylko naukowym, ale i komercjalizacyjnym. Ich rekrutacja to jedno z największych wyzwań z jakimi się mierzymy, ale to również kluczowy element każdego projektu badawczego. Jestem przekonany, że zespół, który udało nam się do tej pory stworzyć umożliwi prace nad innowacjami, które za kilka lat będą miały bezpośrednie zastosowanie w polskiej gospodarce” – komentuje dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, prezes IDEAS NCBR.

„Jestem przekonany, że zaproponowane przeze mnie kierunki badań przyciągną uwagę utalentowanych młodych naukowców z całego świata, którzy pracę nad najnowszymi algorytmami widzenia maszynowego będą mogli połączyć z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju technologii, zgodnego z koncepcją „zero waste”. Aktualnie trwa rekrutacja do mojej grupy na stanowiska naukowe i pomocnicze, w tym stanowiska liderów zespołów, post-doców czy doktorantów. Zachęcam również wszystkich, którzy dopiero myślą o doktoracie lub są absolwentami informatyki, matematyki i podobnych kierunków do wizyty na stronie internetowej IDEAS NCBR i aplikacji w ramach programu przygotowanego dla doktorantów” – dodaje Tomasz Trzciński.

Pełen tekst komunikatu prasowego dostępny jest pod tym linkiem.

UDOSTĘPNIJ:

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

7 kwietnia 2023

12.04 o godz. 13:00 w naszej siedzibie (Varso Tower ul. Chmielna 69) odbędzie się wykład Przemysława Kornatowskiego, zatytułowany ” Dronistics – Safe drone delivery system for person-to-person last-centimeter delivery”. Wydarzenie jest darmowe, ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja.

Skip to content