04

AKTUALNOŚCI

IDEAS NCBR: u progu przełomu

IDEAS NCBR Sp. z o.o. Jego główny cel? Zwiększenie potencjału B+R+I (Badania+Rozwój+Innowacje) w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii.

30 sierpnia 2021

IDEAS NCBR Sp. z o.o. Jego główny cel? Zwiększenie potencjału B+R+I w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii. Nasze przedsięwzięcie stanowi szansę na intensyfikację udziału Polski w procesie kreowania wzrostu gospodarczego opartego na innowacjach, a tym samym na czynne uczestnictwo w przełomie cywilizacyjnym, u którego progu właśnie stoimy – czytamy w wywiadzie dr inż. Wojciecha Kamienieckiego, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udzielonym w magazynie biznesowym ExecutiveMagazine.pl w artykule zatytułowanym „Cyfrowe priorytety NCBR”.

ZWIĘKSZAMY POTENCJAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY W DZIEDZINIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Utworzenie IDEAS NCBR pozwala na  skupienie w jednym miejscu potencjału kadrowego, zapewnienie naukowcom i praktykom możliwości bezpośrednich kontaktów oraz wymiany doświadczeń, a w wieloletniej perspektywie kumulację wiedzy i kompetencji w jednej organizacji. Problematyka związana z tworzeniem i wdrażaniem sztucznej inteligencji staje się obecnie dla Polski istotnym elementem rozwoju państwa, gospodarki i społeczeństwa.

Dr inż. Wojciech Kamieniecki podkreśla, iż „dostrzegając szanse związane z rozwojem sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI) w polskich innowacjach, chcemy pomóc naszym przedsiębiorcom i naukowcom optymalnie je wykorzystać – i w ten sposób budować konkurencyjność polskiej gospodarki w toku czwartej rewolucji przemysłowej, w trudnym okresie wychodzenia z pandemii. Już dziś przekładamy ten plan na konkretne działania.”

UDOSTĘPNIJ:

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Skip to content