04

NEWS

IDEAS NCBR: u progu przełomu

IDEAS NCBR Sp. z o.o. Jego główny cel? Zwiększenie potencjału B+R+I (Badania+Rozwój+Innowacje) w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii.

30 sierpnia 2021

IDEAS NCBR Sp. z o.o. Jego główny cel? Zwiększenie potencjału B+R+I w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii. Nasze przedsięwzięcie stanowi szansę na intensyfikację udziału Polski w procesie kreowania wzrostu gospodarczego opartego na innowacjach, a tym samym na czynne uczestnictwo w przełomie cywilizacyjnym, u którego progu właśnie stoimy – czytamy w wywiadzie dr inż. Wojciecha Kamienieckiego, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udzielonym w magazynie biznesowym ExecutiveMagazine.pl w artykule zatytułowanym „Cyfrowe priorytety NCBR”.

ZWIĘKSZAMY POTENCJAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY W DZIEDZINIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Utworzenie IDEAS NCBR pozwala na  skupienie w jednym miejscu potencjału kadrowego, zapewnienie naukowcom i praktykom możliwości bezpośrednich kontaktów oraz wymiany doświadczeń, a w wieloletniej perspektywie kumulację wiedzy i kompetencji w jednej organizacji. Problematyka związana z tworzeniem i wdrażaniem sztucznej inteligencji staje się obecnie dla Polski istotnym elementem rozwoju państwa, gospodarki i społeczeństwa.

Dr inż. Wojciech Kamieniecki podkreśla, iż „dostrzegając szanse związane z rozwojem sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI) w polskich innowacjach, chcemy pomóc naszym przedsiębiorcom i naukowcom optymalnie je wykorzystać – i w ten sposób budować konkurencyjność polskiej gospodarki w toku czwartej rewolucji przemysłowej, w trudnym okresie wychodzenia z pandemii. Już dziś przekładamy ten plan na konkretne działania.”

SHARE:

OTHER ARTICLES

11 kwietnia 2022

Politechnika Białostocka oraz IDEAS NCBR podpisały list intencyjny w sprawie kształcenia naukowców w ramach Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej. Współpraca umożliwi finansowanie stypendiów doktorantów oraz wsparcie merytoryczne, dzięki czemu będą mogli rozwijać się i efektywnie prowadzić prace badawcze.

11 października 2022

Jedyną pewną rzeczą w świecie nauki jest zmiana (wyjątkiem jest LaTeX), to wniosek z rozmowy z prof. Stefanem Dziembowskim, liderem grupy roboczej w IDEAS NCBR. Dyskutowaliśmy o tym jakie współcześnie wyzwania stoją przed młodymi naukowcami i jakimi doświadczeniami naukowiec z dłuższym stażem może podzielić się z młodszymi kolegami i koleżankami.

5 maja 2022

Szkoła Doktorska AGH podejmuje współpracę z IDEAS NCBR, ośrodkiem badawczo-rozwojowym powołanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obszarem współpracy będzie działalność badawczo-rozwojowa w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz rozwiązań informatycznych dla ekonomii cyfrowej.

Skip to content