Przejdź do treści Wyszukiwarka
09.02.2022

IDEAS NCBR nawiązał współpracę z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Umowa między organizacjami obejmuje sponsoring studiów doktorskich. Wojskowa Akademia Techniczna to pierwsza uczelnia, z którą IDEAS NCBR sfinalizowało rozmowy.

Współpraca IDEAS NCBR z uczelniami pozwoli na zbudowanie unikalnej w skali kraju platformy kształcenia przyszłych samodzielnych badaczy, wykorzystujących algorytmy oparte na sztucznej inteligencji do poszukiwania przełomowych rozwiązań w różnych dziedzinach. Stworzenie młodym naukowcom możliwości rozwoju w rodzimych ośrodkach ma w dłuższej perspektywie przeciwdziałać zjawisku ‘brain drain’, a także zapewnić na rynku jak najlepszych specjalistów, którzy tworzyć będą cyfrową gospodarkę kraju” – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przez które powołany został ośrodek IDEAS NCBR.

Kształcenie nowego pokolenia naukowców to jeden z fundamentów działalności IDEAS NCBR. Aby to osiągnąć, konieczne jest zapewnienie atrakcyjnego środowiska do prowadzenia prac badawczych oraz możliwość współpracy z uznanymi ekspertami.

„Wielu młodych ludzi po ukończeniu studiów nie decyduje się na dalszą karierę naukową. Najczęściej z powodu niskich zarobków, ale też przez brak możliwości prowadzenia badań, które leżą w kręgu ich zainteresowań. W IDEAS NCBR inwestujemy w pracebadawczo-rozwojowe na dużą skalę, przez co zwiększamy nasze szanse na znaczące innowacje i zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu AI w Polsce. Naszą ambicją jest stworzenie największego centrum rozwoju sztucznej inteligencji w kraju”Współpraca z uczelniami będzie oparta na sponsoringu i mentoringu badaczy na czas trwania studiów doktorskich. Oferta skierowana jest do studentów zainteresowanych prowadzeniem badań w takich obszarach jak uczenie maszynowe, inteligentne kontrakty, robotyka, blockchain czy uczące się struktury danych. Celem współpracy jest zapewnienie studentom atrakcyjnych warunków edukacji, zarówno od strony finansowej, jak i merytorycznej. Studenci będą mogli realizować swoje projekty badawcze pod okiem promotora, ale jednocześnie korzystać ze wsparcia ekspertów IDEAS NCBR. To szansa na uczestnictwo w dodatkowych projektach badawczo-rozwojowych, udział w publikacjach w prestiżowych czasopismach, wymianę informacji w międzynarodowym środowisku oraz bycie częścią projektów, które mają praktyczne zastosowanie w różnych sektorach gospodarki.

„Wojskowa Akademia Techniczna jest  jedyną uczelnią wojskową w Polsce, w której funkcjonuje Szkoła Doktorska. Wśród doktorantów Szkoły przeważają wyróżniający się absolwenci studiów magisterskich. Kształcimy i prowadzimy badania naukowe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych. Zależy nam na stwarzaniu jak najlepszych warunków do rozwoju naukowego naszych doktorantów, m.in. w ramach projektów badawczych i inicjatyw wspierających. Bardzo doceniam możliwość współpracy z ośrodkiem badawczo-rozwojowym IDEAS NCBR. Jestem przekonany, że młodzi naukowcy WAT, którzy prężnie działają również w szeroko pojętym obszarze sztucznej inteligencji to potencjał, w który warto zainwestować. To oni kiedyś zasilą nasze Siły Zbrojne jako specjaliści AI, jak również będą mogli zasilić szeregi centrum rozwoju sztucznej inteligencji, którego powstanie jest w planach IDEAS NCBR” – dodaje płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej.

W ciągu najbliższych lat IDEAS NCBR zatrudni 200 naukowców, którzy będą prowadzili badania w ramach grup roboczych związanych z sektorami nauki i gospodarki takim jak m.in.: medycyna, ekonomia, grafika komputerowa, robotyka czy rozszerzona rzeczywistość. Oprócz działań edukacyjnych, Istotnym obszarem działalności spółki jest rozwijanie współpracy naukowców z biznesem oraz komercjalizacja wyników realizowanych projektów (np. poprzez współtworzenie spółek spin-out, w których badacze mogą zostać udziałowcami).

Materiał prasowy można pobrać pod tym linkiem.

Polecane aktualności

18.04.2024
Jeśli zainwestujemy w AI, za 10, 20 lat będziemy mieli bardziej innowacyjny przemysł
11.04.2024
R-GRID: Sztuczna inteligencja dla bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych – projekt wspierany przez NATO w ramach Programu Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa
05.04.2024
Iluzja równości? Jakich zmian potrzebuje nauka w Polsce. Nowy odcinek podcastu