04

AKTUALNOŚCI

IDEAS NCBR nawiązuje współpracę z CWI

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) – holenderski, krajowy ośrodek badawczy w dziedzinie matematyki i informatyki oraz IDEAS NCBR, polski ośrodek badawczo-rozwojowy w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i gospodarki cyfrowej – podpisały memorandum of understanding (MoU). Na mocy tego porozumienia instytuty zobowiązują się do podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz promowania badań naukowych i rozwoju talentów, w szczególności w dziedzinie informatyki.

10 października 2022

Współpraca ma na celu wspólne prowadzenie światowej klasy badań podstawowych i stosowanych. Poprzez kooperację na poziomie akademickim i badawczym, CWI i IDEAS NCBR dążą do podjęcia prac nad ambitnymi problemami badawczymi o znaczącym wpływie społecznym, ekonomicznym i przemysłowym.

Projekty badawcze

Wspólne laboratorium będzie koncentrować się na obszarach badawczych obejmujących AI i gospodarkę cyfrową, ze szczególnym naciskiem na technologię łańcucha blockchain, inteligentne kontrakty i zdecentralizowane finanse, algorytmiczną teorię gier, obliczeniowe nauki społeczne, analizę sieci społecznych, wytłumaczalną AI, interakcję człowiek-maszyna i transformację energetyczną.

„IDEAS NCBR to nowe centrum badawczo-rozwojowe w Warszawie działające w obszarze AI i gospodarki cyfrowej. Jego celem jest wspieranie innowacyjnych badań i kształcenie nowej generacji naukowców w zakresie algorytmów i ich zastosowań – co doskonale pokrywa się z ambicjami CWI. Protokół uzgodnień pomiędzy CWI i IDEAS NCBR otwiera młodym naukowcom możliwość wymiany wiedzy, poszerzenia umiejętności badawczych i współpracy nad nowymi, inspirującymi tematami przy wykorzystaniu znakomitych środowisk badawczych w obu instytutach. Jestem przekonany, że MoU doprowadzi do wielu owocnych współprac pomiędzy naukowcami z CWI i IDEAS w nadchodzących latach.”

Guido Schäfer

Starszy Badacz Sieci i Optymalizacji oraz członek Zespołu Zarządzającego

Dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, Prezes IDEAS NCBR dodaje: „Cieszymy się na wspólne projekty badawcze i współpracę akademicką z CWI. Wierzymy, że im więcej możliwości wymiany wiedzy i międzynarodowej współpracy, tym większe szanse na nowatorskie rozwiązania oparte na AI. To świetna okazja, aby zbliżyć najlepszych ekspertów w tej dziedzinie i wspólnie dokonać zmian poprzez pracę nad algorytmami, które mogą poprawić obecny stan wiedzy w wielu dziedzinach.”

Cele

CWI i IDEAS NCBR zorganizują pierwsze wspólne prace badawcze w 2023 roku. Ponadto, partnerzy uzgodnili, iż będą prowadzić wymianę pracowników naukowych, studentów i pozostałych członków zespołów. Partnerzy planują również razem dążyć do rozwoju wspólnych projektów, które zostaną przedstawione do finansowania przez Komisję Europejską lub inne instytucje finansujące.

O CWI

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), założone w 1946 roku, jest krajowym instytutem badawczym w dziedzinie matematyki i informatyki w Holandii. Mieści się w Amsterdam Science Park i jest częścią Organizacji Instytutów NWO. Instytut cieszy się międzynarodową reputacją. Ponad 150 naukowców prowadzi pionierskie badania i dzieli się zdobytą wiedzą ze społeczeństwem. Ponad 30 badaczy jest również zatrudnionych jako profesorowie na uniwersytetach. Instytut założył dwadzieścia osiem wydzielonych spółek.

UDOSTĘPNIJ:

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Skip to content