Przejdź do treści Wyszukiwarka
01.03.2023

Rok 2022 niewątpliwie można traktować jako obfitujący w bardzo liczne publikacje na temat sztucznej inteligencji. Badania dotyczące zachowań użytkowników w sieci potwierdzają rosnącą popularność sztucznej inteligencji.

Użytkownicy Internetu pięciokrotnie częściej wyszukują frazę ‘AI’ w  Google, w porównaniu do roku poprzedniego. Można pokusić się o stwierdzenie, że transformacja cyfrowa dzisiaj, to w głównej mierze wdrożenie AI do wszystkich sektorów gospodarki.

The Economist wylicza, że do startupów pracujących nad sztuczną inteligencją popłynęło w ubiegłym roku 2,7 mld dolarów. Brytyjski tygodnik porównuje obecną sytuację z wyścigiem z lat 80., kiedy decydowało się, kto pierwszy zbuduje przyjazny dla użytkownika komputer osobisty.

W rzeczywistości ten niedawny przełom wiąże się po prostu z pojawieniem się narzędzi pozwalających na korzystanie z narzędzi AI każdemu, także bez umiejętności programowania.

Najwięcej słyszy się o osiągnięciach w obszarze badań nad rozwojem sztucznej inteligencji naukowców z zagranicy. W tym kontekście interesująco przedstawiają się starania o rozwój polskiej AI i wykorzystanie jej w różnych sektorach gospodarki przez IDEAS NCBR oraz zawiązywanie przez to centrum innowacji współpracy z czołowymi polskimi uczelniami wyższymi, jak również uczelniami i ośrodkami naukowymi za granicą. Od dnia 28 lutego 2023 także  z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym.

Porozumienie zawarte między IDEAS NCBR a OPI PIB na obecnym etapie ma charakter ramowy i jego szczegóły zostaną wypracowane w toku dalszej współpracy. Jego autorzy już na starcie postawili przez obiema jednostkami następujące cele:

  • rozwój badawczo-naukowy. Obie instytucje zajmą się kształceniem doktorantów w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;
  • prowadzenie badań i projektów badawczo-rozwojowych w obszarach inżynierii oprogramowania oraz sztucznej inteligencji;
  • wzajemne bieżące informowanie o prowadzonych programach badawczych i zdiagnozowanych potrzebach badawczych


Współpraca obu instytucji przyczyni się do lepszej integracji środowisk naukowych skupionych na rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Dzięki temu więcej projektów badawczych z obszaru AI będzie miało szansę zyskać swoją kontynuację w postaci praktycznych zastosowań opracowanych technologii w administracji czy w biznesie. Współpraca obu ośrodków docelowo ma zwiększyć atrakcyjność obu instytucji  wśród młodych adeptów nauki, zarówno tych poszukujących ciekawych tematów prac doktorskich, jak i tych, którzy chcą wdrażać i komercjalizować rezultaty swoich badań.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) to interdyscyplinarny instytut naukowy i lider w tworzeniu oprogramowania systemów informatycznych dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Posiada wiedzę o prawie każdym polskim naukowcu, jego projektach czy aparaturze badawczej. Gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. OPI PIB tworzy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz wykorzystywane w celach komercyjnych. Główne obszary badań prowadzonych w instytucie to: algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCI), systemy komputerowego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja. W działalności badawczej OPI PIB stawia na interdyscyplinarność. Instytut prowadzi badania w siedmiu laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin. Poza ekspertami od technologii informatycznych w zespole OPI PIB pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy i psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i napędza innowacyjność.

Polecane aktualności

18.04.2024
Jeśli zainwestujemy w AI, za 10, 20 lat będziemy mieli bardziej innowacyjny przemysł
11.04.2024
R-GRID: Sztuczna inteligencja dla bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych – projekt wspierany przez NATO w ramach Programu Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa
05.04.2024
Iluzja równości? Jakich zmian potrzebuje nauka w Polsce. Nowy odcinek podcastu