Przejdź do treści Wyszukiwarka
07.02.2024
Adra powstała w 2021 roku jako prywatna strona European Partnership on AI, Data and Robotics, jednego z Europejskich Partnerstw w Klastrze 4 (cyfrowym, przemysłowym i kosmicznym) w Horyzoncie Europa.

Adra jest organizacją opiniodawczą, zbierającą najważniejsze informacje i opinie instytucji europejskich związanych ze sztuczną inteligencją, danymi i robotyką. Jej celem jest „wspieranie nowych rynków, wdrożeń i przyciąganie inwestycji, aby stworzyć wartość techniczną, ekonomiczną i społeczną dla przedsiębiorstw, obywateli i środowiska” w zakresie tych technologii w Europie.

Adra łączy europejskie instytucje badawcze i branżę ADR, dzięki czemu mogą one zajmować wspólne stanowisko w kontaktach z instytucjami międzynarodowymi i lokalnymi. Umożliwia swoim członkom kształtowanie przyszłości Europy w oparciu o sztuczną inteligencję, dane i robotykę, tak aby Europa mogła skutecznie stawić czoła kluczowym wyzwaniom społeczno-gospodarczym. Adra pomaga swoim członkom w formułowaniu celów badawczych i innowacyjnych w oparciu o analizę zagadnień takich jak zrównoważony rozwój, wpływ na środowisko, regulacje nowej technologii. Przyczynia się do tworzenia w Europie przyjaznego środowiska dla rozwoju nowych idei.

Jednym ze stowarzyszeń założycielskich Adry jest ELLIS Society, do którego IDEAS NCBR dołączyło w listopadzie 2023 roku. Postrzegamy to nowe członkostwo jako krok pozwalający nam należeć do czołówki postępu technologicznego w UE.

Dowiedz się więcej o Adra: https://adr-association.eu/

Polecane aktualności