Przejdź do treści Wyszukiwarka
19.06.2024
Oferta pracy w IDEAS NCBR.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. powołany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, i należy do Grupy NCBR. Naszym celem jest zbudowanie największej w Polsce przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki. Najwyższy poziom merytoryczny realizowanych projektów gwarantuje możliwość współpracy z naukowcami o światowym autorytecie.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. poszukuje Dyrektora biura.

Lokalizacja: Warszawa

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Etat: pełny

Praca w systemie hybrydowym

Opis Twoich przyszłych obowiązków:

Dyrektor biura to osoba samodzielna, skrupulatna, terminowa i dobrze zorganizowana, zapewniająca wsparcie i dobrą organizację pracy Zarządu IDEAS NCBR.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Zarządu;
 • obsługę i organizację pracy Zarządu w zakresie obiegu, przygotowywanie i weryfikację dokumentów;
 • koordynację spraw organizacyjnych Spółki;
 • koordynację spraw korporacyjnych Spółki, w szczególności w zakresie:

a) obsługi i organizacji posiedzeń Zarządu,

b) organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.

 • uczestnictwo w procesach biznesowych prowadzonych przez Zarząd Spółki;
 • czynny udział i wsparcie w procesach zarządczych Spółki;
 • współpracę ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie spraw korporacyjnych i merytorycznych;
 • samodzielne prowadzenie projektów zleconych przez Zarząd;
 • wykonywanie innych zadań i obowiązków zleconych przez Zarząd w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Spółki.

Wiedza i umiejętności istotne dla nas:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie współpracy z Zarządami i kadrą kierowniczą firm i instytucji finansowanych ze środków publicznych;
 • doświadczenie obejmujące pracę w jednostce badawczo-rozwojowej działającej w obszarze sztucznej inteligencji;
 • znajomość procedur prawa zamówień publicznych;
 • umiejętność analizy złożonych dokumentów;
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego;
 • bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i dokładność w wykonywaniu zadań;
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz umiejętność koordynacji wielu zadań w jednym czasie.

Co możemy Ci zaoferować?

Jesteśmy młodą organizacją bez rozbuchanej struktury i tysiąca procedur. Nie oznacza to, że działamy w chaosie i bez planu. Chcemy, abyś z nami budował program benefitów, który faktycznie będzie dla Ciebie atrakcyjny. Na dziś oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę z kadrą naukową wysokiego szczebla w środowisku międzynarodowym;
 • elastyczny czas pracy w systemie hybrydowym;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • ubezpieczenie grupowe;
 • realny wpływ na tworzenie struktury firmy i jej kultury;
 • możliwość udziału w programie Medicover Benefits (dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne oraz sport i inne);
 • możliwość korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, kredytu mieszkaniowego czy opieki nad dzieckiem);
 • szkolenia specjalistyczne;

Zapraszamy do składania ofert (CV) w terminie do 25 czerwca 2024 r. na adres: rekrutacja@ideas-ncbr.pl

Informacja dla kandydatów w zakresie RODO:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest IDEAS NCBR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem Warszawa, ul. Chmielna 69.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  iod@ideas-ncbr.pl

Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało charakteru profilowania.

Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych skutkuje rezygnacją z uczestnictwa w rekrutacji.

Polecane aktualności

09.07.2024
Science czy fiction? Jak AI zmienia naukę | Aleksander Mądry, Andrzej Dragan, Piotr Sankowski
05.07.2024
Użytkownicy nie wiedzą, jaki wpływ na środowisko mają modele językowe
28.06.2024
Stypendium w projekcie SONATA 18