Przejdź do treści Wyszukiwarka
07.11.2023
European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) otwiera swoją 41. jednostkę w sieci doskonałości AI. Gospodarzem ELLIS Unit Warsaw, pierwszego takiego ośrodka w Polsce, jest IDEAS NCBR – centrum badawczo-rozwojowe AI w Warszawie.

Jednostki ELLIS dążą do osiągania doskonałości badawczej i wspierania współpracy sobą wybitnych naukowców. IDEAS NCBR ma na celu kształcenie najlepszych specjalistów z zakresu sztucznej inteligencji i gospodarki cyfrowej. Aby tworzyć doskonałe pod względem naukowym miejsca pracy dla młodszych i starszych badaczy, ośrodek buduje platformę łączącą środowisko biznesowe i akademickie w Polsce oraz oferuje wiele możliwości networkingu i szkoleń.

IDEAS NCBR zostało założone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w 2021 roku jako organizacja badawczo-rozwojowa non-profit. Jej działalność koncentruje się nie tylko na czystych badaniach, ale także na komercjalizacji wyników. IDEAS NCBR staje się gospodarzem warszawskiej jednostki ELLIS, a jego misją jest wspieranie rozwoju technologicznego i kształcenie kolejnego pokolenia liderów naukowych. 

Czym zajmie się nowa jednostka ELLIS Society w Polsce?

Działalność badawcza nowego oddziału ELLIS Society w Polsce będzie skupiona na sześciu obszarach.

  1. Intelligent Algorithms and Learned Data Structures koncentruje się na wyjaśnialnych algorytmach, uczących się strukturach danych i narzędziach algorytmicznych dla Data Science i ML.
  2. Efficient and Sustainable Machine Learning focused on Computer Vision pracuje nad wydajnymi algorytmami uczenia maszynowego dla widzenia komputerowego, w szczególności nad warunkowaniem obliczeń sieciowych, wykorzystywaniem częściowych informacji do szybszego wnioskowania i gromadzeniem wiedzy w modelach ciągłego uczenia się.  
  3. Machine Learning and Sequential Decision-Making rozwija metody, które można zastosować w sterowaniu, aby uzyskać modele inteligentnych agentów i wdrożyć je w rzeczywistości.
  4. W ramach Algorithmic Game Theory in Security opracowywane są: wielopoziomowe systemy zarządzania mające chronić infrastrukturę krytyczną, a także systemy zabezpieczające kluczowe usługi publiczne.
  5. Obszar Interpretable Artificial Intelligence koncentruje się na opracowywaniu modeli uczenia maszynowego, które gwarantują wiarygodne i zrozumiałe wyjaśnienia dotyczące działania złożonych modeli sztucznej inteligencji.
  6. Autonomous Agents and Alignment of Language Models ma na celu opracowanie protokołów uczenia, które umożliwią inteligentnym systemom zbieranie najistotniejszych danych i stosowanie tych protokołów do tworzenia dopasowanych modeli językowych.

– Z radością informujemy, że nasza ogólnoeuropejska sieć AI ponownie się rozrasta i od teraz obecna jest również w Polsce. Wraz z IDEAS NCBR witamy w naszej społeczności wyjątkowe miejsce dla nowoczesnych badań nad sztuczną inteligencją. Nowa jednostka w Warszawie nie tylko przyczyni się do dalszego udoskonalania badań nad AI w Europie, ale także będzie promować silne powiązania między badaniami akademickimi a rynkiem – mówi członek zarządu ELLIS Serge Belongie.

– ELLIS Unit Warsaw będzie stanowić wyznacznik doskonałości naukowej w badaniach i innowacjach w zakresie uczenia maszynowego w Europie, wypełniając lukę między środowiskiem akademickim a biznesem w Polsce. Odegra kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych pokoleń innowatorów AI poprzez specjalistyczne szkolenia i inicjatywy edukacyjne. Jego strategiczna pozycja w sieci ELLIS czyni go również kluczowym ogniwem, wspierającym współpracę i wymianę między zachodnio- i wschodnioeuropejską społecznością badaczy AI – mówi dr hab. inż. Tomasz Trzciński, prof. PW i UJ, dyrektor ELLIS Unit Warsaw i lider grupy badawczej w IDEAS NCBR.

– Ostatnie miesiące wzmożonego zainteresowania sztuczną inteligencją uwidoczniły odmienne podejście co do jej wykorzystania m.in. między Ameryką a Europą, np. w kontekście prywatności i pozyskiwania danych. Dlatego warto, by Europa rozwijała własne rozwiązania z obszaru uczenia maszynowego i AI, a nie była skazana na import narzędzi, które nie są w pełni zgodne z naszym systemem prawnym czy wartościami. Dobrze, że od kilku lat prace te odbywają się pod okiem ELLIS Society, a Polska teraz może być częścią tego procesu – komentuje dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, prezes IDEAS NCBR.

Więcej informacji

Wejdź na stronę ELLIS Unit Warsaw

Dowiedz się więcej o ELLIS Unit Warsaw i jego członkach:
https://ellis.eu/units/warsaw

Śledź ELLIS Unit Warsaw na X, LinkedIn, YouTube.

Dowiedz się więcej o jednostkach ELLIS tutaj.

Więcej informacji o ELLIS Society i kontakt dla mediów: https://ellis.eu/formedia

Śledź ELLIS Society na X, LinkedIn, MastodonFacebooku albo zapisz się na newsletter.

O ELLIS Society

ELLIS Society to ogólnoeuropejska sieć doskonałości w zakresie sztucznej inteligencji. Opiera się na uczeniu maszynowym jako sile napędowej nowoczesnej sztucznej inteligencji i ma na celu zapewnienie sztucznej inteligencji powstałej w Europie trwałej międzynarodowej pozycji poprzez łączenie czołowych badaczy w tej dziedzinie i utworzenie złożonego z wielu ośrodków laboratorium badawczego. Założona w 2018 roku ELLIS Society rozrosła się do sieci obejmującej 41 jednostek ELLIS w światowej klasy instytucjach w 16 krajach, a także 16 programów ELLIS i ogólnoeuropejski program doktorancki. Członkowie ELLIS angażują się w kształtowanie przyszłości sztucznej inteligencji w Europie, przesuwając granice nauki i technologii na rzecz skoncentrowanej na człowieku, opłacalnej i bezpiecznej sztucznej inteligencji.

Więcej o ELLIS: ellis.eu

Polecane aktualności

09.07.2024
Science czy fiction? Jak AI zmienia naukę | Aleksander Mądry, Andrzej Dragan, Piotr Sankowski
05.07.2024
Użytkownicy nie wiedzą, jaki wpływ na środowisko mają modele językowe
28.06.2024
Stypendium w projekcie SONATA 18