Skip to content Search
04.04.2023
Miejsce pracy:  Warszawa

Poszukujemy członków zespołu do grupy badawczejComputer Vision, utworzonej pod kierownictwem dr hab. inż. Tomasza Trzcińskiego, prof. PW i UJ. Nasze zespoły stawiają nie tylko na rozwój naukowy, ale również na możliwość praktycznego zastosowania tworzonych rozwiązań w biznesie i gospodarce. Tworzymy innowacje, które w niedługim czasie będą wdrażane, co daje możliwość obserwowania realnych efektów swojej pracy. Jeśli masz podobne ambicje, szukasz wyzwań naukowych i chcesz się sprawdzić w realnych warunkach rynkowych, to zapraszamy do aplikowania. 

Postdoc – Computer Vision

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis Twoich przyszłych obowiązków:

Będziesz prowadził(a) prace badawczo-rozwojowe związane z takimi zagadnieniami, jak:

 • wydajne metody uczenia maszynowego w zastosowaniach związanych z widzeniem maszynowym,
 • algorytmy budowania wydajnych reprezentacji danych, w tym danych wielomodalnych,
 • metody uczenia maszynowego skoncentrowane na długofalowym rozwoju sztucznej inteligencji (uczenie ciągłe, metody ze zmniejszonym nadzorem, w tym metody samonadzorowane, nienadzorowane, modele generatywne),
 • inne pokrewne zagadnienia naukowe.

Twoja praca będzie skoncentrowana na badaniach z minimalnym obowiązkiem dydaktycznym:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w min. zakresie 60h rocznie.

Wiedza i umiejętności, których szukamy:

 • wykształcenie: Doktor nauk, preferowane kierunki: informatyka, matematyka lub inne kierunki ścisłe powiązane z uczeniem maszynowym,
 • doświadczenie w uczeniu maszynowym,
 • praktyczne doświadczenie w widzeniu maszynowym i uczeniu maszynowym, w tym umiejętność programowania z wykorzystaniem bibliotek takich jak m.in. PyTorch, TensorFlow, Keras, OpenCV czy podobnych,
 • publikacje naukowe na najważniejszych konferencjach tematycznych tj. NeurIPS, ICML, ICLR, CVPR, ICCV, ECCV, CoRL, ACL, EMNLP, KDD, AAAI, IJCAI, COLT, UAI, AISTATS lub w czasopismach TPAMI, IJCV, etc.,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • bardzo dobra umiejętność programowania,
 • proaktywne podejście do rozwiązywania problemów i zagadnień naukowych,
 • wysokie zdolności analityczne oraz zdolność krytycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole.

Miło nam będzie zobaczyć w Twojej aplikacji:

 • referencje z min. 1 kontaktem do osoby, która może Cię polecić,
 • doświadczenie z metodami wydajnego uczenia maszynowego, w tym metodami uczenia ciągłego, ze zmniejszonym nadzorem, modelami generatywnymi (GAN, VAE),
 • doświadczenie związane z wdrażaniem rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę na czas określony (2 lata) z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 9 miesięcy,
 • pracę z kadrą naukową wysokiego szczebla w środowisku międzynarodowym,
 • elastyczny czas pracy w systemie hybrydowym,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • udział w programie Medicover Benefits oraz dofinansowanie biletów na imprezy kulturalne,
 • realny wpływ na tworzenie struktury firmy i jej kultury,
 • wynagrodzenie: 15 700 zł brutto,
 • premię innowacyjną w postaci udziału w korzyściach z przyszłej komercjalizacji wyników projektu badawczego, stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie. Premia, w zależności od przyjętego modelu komercjalizacji wyników projektu badawczego, może przyjąć postać:
  • uprawnienia do udziału w dochodach IDEAS NCBR z tytułu komercjalizacji wyników prac (w szczególności w postaci licencji lub zbycia praw własności intelektualnej), lub
  • uprawnienia do objęcia udziałów lub akcji w spółce spin-out komercjalizującej takie rozwiązania,
 • udział w badaniach naukowych nad widzeniem maszynowym, algorytmami uczenia maszynowego i sztuczną inteligencją,
 • udział w międzynarodowych projektach naukowych,
 • szkolenia specjalistyczne i szkoły dziedzinowe,
 • narzędzia niezbędne do pracy: telefon komórkowy, laptop etc.

Aplikując załącz następujące dokumenty:

 • życiorys wraz ze spisem publikacji,
 • list motywacyjny zawierający opis zainteresowań badawczych,
 • kopię dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie.

Kandydatów, zaproszonych do kolejnego etapu rekrutacji, poprosimy o przedstawienie opisu projektu badawczego przygotowanego wg wytycznych. Wytyczne dostępne są pod tym linkiem.

Na ostatnim etapie rekrutacji poprosimy również o przedstawienie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) do jednej osoby, która udzieli referencji.

 

Featured news

21.06.2024
Breakthroughs require freedom and patience
20.06.2024
Krzysztof Walas joins Adra Board of Directors
13.06.2024
I was told that doing computer science is not for women. Alicja Ziarko talks women in AI research