Szkoły doktorskie

Jesteśmy spółką zawiązaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w celu wsparcia rozwoju młodych naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją i rozwiązaniami informatycznymi dla ekonomii cyfrowej. Współpracując z nami masz możliwość łączenia pracy naukowej z kształceniem w szkole doktorskiej. Jest to możliwe z uwagi na to, że nasza działalność stanowi szczególny rodzaj przedsięwzięcia ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wskazanego w art. 119 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Oferta pracy badawczej dla doktorantek i doktorantów

W IDEAS NCBR nieustannie poszukujemy nowych talentów. Jeśli jesteś studentem/studentką lub absolwentem/absolwentką matematyki, informatyki, informatyki technicznej, technologii informacyjnej lub pokrewnej dyscypliny i chciał(a)byś kontynuować karierę naukową, to podziel się z nami swoimi planami, aplikując na stanowisko doktorantki/doktoranta w naszej firmie. Jako członek zespołu będziesz miał(a) okazję pracować z wieloma autorytetami w dziedzinie sztucznej inteligencji, między innymi dr hab. Piotrem Sankowskim, czy prof. Stefanem Dziembowskim oraz wieloma ekspertami, odnoszącymi sukcesy zarówno w sferze naukowej, jak i biznesowej. Stawiamy na rozwój naukowy pracowników oraz praktyczne zastosowanie wyników badań. 

Współpraca ze Szkołami Doktorskimi

W chwili obecnej współpracujemy z uczelniami wyższymi, które prowadzą nabór do szkół doktorskich, znajdującymi się na mapie.

Jeśli nie znalazłaś na mapie swojej uczelni, a mimo to chciałabyś łączyć studia doktorskie z pracą jako naukowiec, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Postaramy się pomóc.

Kontakt do naszego koordynatora projektu studiów doktorskich: phd@ideas-ncbr.pl

Tytuł maila: „Zapytanie w sprawie szkoły doktorskiej”.

Przykładowe tematy rozpraw doktorskich znajdziesz tutaj. Jeśli nie znalazłaś/znalazłeś tematu, które Cię interesują to zaproponuj Swój własny, bardzo lubimy open-calle’e.

Tematy na naszej stronie mogą ulegać zmianom, dlatego zaglądaj do nas częściej, aby być na bieżąco.

Nasza oferta

Podejmując studia w szkole doktorskiej w ramach naszego programu dodatkowo zyskasz:

 • możliwość realizacji swojego indywidualnego programu badawczego w ramach prowadzonych w IDEAS NCBR badań naukowych,
 • czas poświęcony w szkole doktorskiej traktujemy jako czas pracy w IDEAS NCBR, a Twój harmonogram pracy będzie indywidualnie dostosowany do grafiku zajęć, co umożliwi Ci w pełni skupić na rozwoju, w danym obszarze naukowym bez konieczności martwienia się o codzienne zarobki,
 • rekrutujesz się do szkoły doktorskiej w trybie „poza-limitowym”, IDEAS NCBR zapewni pełne finansowanie Twojego stypendium doktorskiego (IDEAS NCBR przekaże Szkole doktorskiej środki na zapewnienie finansowania Twojego stypendium),
 • zawarta z nami umowa na usługi badawczo-rozwojowe zapewni Ci sumaryczne (łącznie z stypendium) wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł brutto,
 • możliwość uzyskania premii innowacyjnej – przyszły udział w korzyściach z komercjalizacji wyników projektu badawczego, który może stanowić dla Ciebie dodatkowe źródło przychodów lub przyszłe miejsce pracy,
 • wsparcie w procesie zakwaterowania na czas pobytu w siedzibie IDEAS NCBR (doktoranci spoza Warszawy),
 • opiekę mentorską dedykowanego opiekuna pomocniczego w ramach wykonywania przez Ciebie prac badawczo-rozwojowych oraz w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
 • pracę z kadrą naukową wysokiego szczebla w środowisku międzynarodowym,
 • elastyczny czas pracy w systemie hybrydowym,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • budżet na wyjazdy na najlepsze konferencje naukowe oraz staże i wizyty studyjne,
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych wdrażających najnowsze rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji,
 • program rozwoju kompetencji oraz prowadzenie badań z pomocą doświadczonych naukowców,
 • pakiet benefitów pozapłacowych.

W jaki sposób skorzystać z naszej oferty

Poniżej znajdziesz informację, jak możesz z nami nawiązać współprace. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszym profilem działalności, zanim złożysz aplikację. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości możesz do nas napisać bezpośrednio.

Proces rekrutacji dla przyszłych doktorantek(ów) jest prosty i należy go rozpocząć minimum kilka tygodni przed terminem rekrutacji do szkoły doktorskiej. Rekrutację prowadzimy cały rok i zachęcamy do jak najwcześniejszego aplikowania. Pozytywny wynik naszej rekrutacji to pierwszy krok przyjęcia do programu.

W ramach naszego procesu oczekujemy, że przedstawisz założenia do swojego projektu badawczego przygotowany wg wytycznych, które dostępne są pod tym linkiem (dokument wymagany na II etapie rekrutacji) oraz prześlesz wymagane z naszej strony informacje (wykaz niezbędnych dokumentów znajdziesz w części formularza aplikacyjnego). Na tej podstawie zaproponujemy Ci uczestnictwo w konkretnej grupie badawczej dopasowanej do Twoich zainteresowań naukowych. Otrzymasz od nas wzór umowy oraz zostaniesz zaproszona(y) na spotkanie z liderem grupy badawczej celem omówienia zakresu Twojego projektu, zainteresowań naukowych oraz preferencji dotyczących szkoły doktorskiej do której chciał(a)byś aplikować. Jeśli nie podjęłaś/podjąłeś jeszcze decyzji dotyczącej szkoły doktorskiej to pomożemy Ci w wyborze oraz kontakcie z przyszłym promotorem.

Zwróć uwagę, że każda szkoła ma swój własny proces rekrutacyjny (indywidualne wymagania) oraz harmonogram.

Formularz aplikacyjny IDEAS NCBR

Wykaz niezbędnych dokumentów do aplikowania:

 • życiorys naukowy,
 • podsumowanie osiągnięć zawodowych, w tym opis badań i zainteresowań,
 • opis projektu badawczego przygotowany wg wytycznych, które dostępne są pod tym linkiem (dokument wymagany na II etapie rekrutacji).
Skip to content