Szkoły doktorskie

Jesteśmy spółką zawiązaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w celu wsparcia rozwoju młodych naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją i rozwiązaniami informatycznymi dla ekonomii cyfrowej. Współpracując z nami masz możliwość łączenia pracy naukowej z kształceniem w szkole doktorskiej. Jest to możliwe z uwagi na to, że nasza działalność stanowi szczególny rodzaj przedsięwzięcia ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wskazanego w art. 119 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Oferta pracy badawczej dla doktorantek i doktorantów

W IDEAS NCBR nieustannie poszukujemy nowych talentów. Jeśli jesteś absolwentem/absolwentką matematyki, informatyki, informatyki technicznej, technologii informacyjnej lub pokrewnej dyscypliny i chciał(a)byś kontynuować karierę naukową, to podziel się z nami swoimi planami, aplikując na stanowisko doktorantki/doktoranta w naszej firmie. Jako członek zespołu będziesz miał(a) okazję pracować z wieloma autorytetami w dziedzinie sztucznej inteligencji, między innymi dr hab. Piotrem Sankowskim, czy prof. Stefanem Dziembowskim, dr hab. inż. Tomaszem Trzcińskim oraz wieloma ekspertami, odnoszącymi sukcesy zarówno w sferze naukowej, jak i biznesowej. Stawiamy na rozwój naukowy pracowników oraz praktyczne zastosowanie wyników badań. 

Współpraca ze Szkołami Doktorskimi

W chwili obecnej współpracujemy z uczelniami wyższymi, które prowadzą nabór do szkół doktorskich, znajdującymi się na mapie.

Jeśli nie znalazłaś na mapie swojej uczelni, a mimo to chciałabyś łączyć studia doktorskie z pracą jako naukowiec, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Postaramy się pomóc.

Kontakt do naszego koordynatora projektu studiów doktorskich: phd@ideas-ncbr.pl

Tytuł maila: „Zapytanie w sprawie szkoły doktorskiej”.

Przykładowe tematy rozpraw doktorskich znajdziesz tutaj. Jeśli nie znalazłaś/znalazłeś tematu, który Cię interesuje to zaproponuj Swój własny, bardzo lubimy open-calle’e.

Tematy na naszej stronie mogą ulegać zmianom, dlatego zaglądaj do nas częściej, aby być na bieżąco.

Nasza oferta

Podejmując studia w szkole doktorskiej w ramach naszego programu dodatkowo zyskasz:

 • możliwość realizacji swojego indywidualnego programu badawczego w ramach prowadzonych w IDEAS NCBR badań naukowych,
 • czas poświęcony w szkole doktorskiej traktujemy jako czas pracy w IDEAS NCBR, a Twój harmonogram pracy będzie indywidualnie dostosowany do grafiku zajęć, co umożliwi Ci w pełni skupić na rozwoju, w danym obszarze naukowym bez konieczności martwienia się o codzienne zarobki,
 • rekrutujesz się do szkoły doktorskiej w trybie „poza-limitowym”, IDEAS NCBR zapewni pełne finansowanie Twojego stypendium doktorskiego (IDEAS NCBR przekaże Szkole doktorskiej środki na zapewnienie finansowania Twojego stypendium),
 • zawarta z nami umowa na usługi badawczo-rozwojowe zapewni Ci sumaryczne (łącznie z stypendium) wynagrodzenie w wysokości 12 000 zł brutto,
 • możliwość uzyskania premii innowacyjnej – przyszły udział w korzyściach z komercjalizacji wyników projektu badawczego, który może stanowić dla Ciebie dodatkowe źródło przychodów lub przyszłe miejsce pracy,
 • wsparcie w procesie zakwaterowania na czas pobytu w siedzibie IDEAS NCBR (doktoranci spoza Warszawy),
 • opiekę mentorską dedykowanego opiekuna pomocniczego w ramach wykonywania przez Ciebie prac badawczo-rozwojowych oraz w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
 • pracę z kadrą naukową wysokiego szczebla w środowisku międzynarodowym,
 • elastyczny czas pracy w systemie hybrydowym,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • budżet na wyjazdy na najlepsze konferencje naukowe oraz staże i wizyty studyjne,
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych wdrażających najnowsze rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji,
 • program rozwoju kompetencji oraz prowadzenie badań z pomocą doświadczonych naukowców,
 • pakiet benefitów pozapłacowych.

W jaki sposób skorzystać z naszej oferty

Jeśli jesteś studentem ostatniego roku matematyki, informatyki, informatyki technicznej, technologii informacyjnej lub innego pokrewnego kierunku, zainteresowanym aplikacją do programu IDEAS wraz ze szkołami doktorskimi, to te poniższe działania pomogą Ci przejść przez cały proces:

Po stronie IDEAS NCBR:

1. SPRAWDŹ LISTĘ TEMATÓW

Wejdź na stronę www IDEAS NCBR i zapoznaj się z listą dostępnych tematów prac doktorskich na rok akademicki 2023/2024. Link znajdziesz tutaj - Lista tematów jest otwarta i jeśli chcesz zaproponować swój temat, to w IDEAS jesteśmy otwarci na propozycje.

2. ZAAPLIKUJ DO WYBRANEJ GRUPY

Zaaplikuj do wybranej przez siebie grupy lub zespołu. Linki do poszczególnych ofert znajdziesz tutaj.

Możesz zostać poproszony o przygotowanie projektów na rozmowę rekrutacyjną. Wytyczne znajdziesz tutaj.

3. SKONTAKTUJ SIĘ Z OPIEKUNEM

Po zapoznaniu się z Twoją aplikacją skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy na spotkanie. Jeśli nie jesteś pewien, którą szkołę doktorską wybrać – postaramy się pomóc w dokonaniu tego wyboru.

Po stronie uczelni:

1. WYBIERZ SZKOŁĘ DOKTORSKĄ

Wybierz interesującą Cię szkołę doktorską, która prowadzi nabór w dyscyplinie informatyka, informatyka techniczna – w tej, która Cię najbardziej interesuje i która pozwoli Ci na aplikację do IDEAS. – listę uczelni znajdziesz na mapce powyżej

2. WYBIERZ TEMAT I SKONTAKTUJ SIĘ PROMOTOREM

Na stronie szkoły doktorskiej przejrzyj dokładną listę proponowanych tematów prac doktorskich. – pamiętaj, że tematy mogą nie być tożsame

3. SKOMPLETUJ DOKUMENTY I POINFORMUJ O CHĘCI WSPÓŁPRACY Z IDEAS NCBR

Skontaktuj się z potencjalnym promotorem, aby uzyskać jego wstępną zgodę.

Skompletuj całość dokumentacji. Na pewno będziesz potrzebował:
a. Listu motywacyjnego, życiorysu, itp. – Bardzo ważne! Pamiętaj, że każda szkoła doktorska może wymagać nieco innych dokumentów, dlatego zanim je złożysz, sprawdź, czy na pewno masz całość dokumentacji!
b. Poinformuj szkole doktorska ze chcesz realizować program we współpracy z IDEAS NCBR

Czynności wspólne IDEAS NCBR + uczelnia:

1. SPRAWDŹ TERMINY ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Rozmowy kwalifikacyjne, mogą, ale nie muszą odbywać się równolegle, w uczelni i w IDEAS NCBR – sprawdzaj terminy.

2. POZYTYWNY WYNIK – PODPISANIE UMOWY Z IDEAS NCBR

Jeśli obie przejdziesz pozytywnie, IDEAS NCBR przygotuje dla Ciebie promesę o zatrudnieniu, a docelowo umowę o pracę

3. ZŁÓŻ DO UCZELNI DOKUMENTY

Na uczelni złóż wszystkie wymagane dokumenty – konieczne sprawdź stronę www uczelni.

4. WITAJ W IDAS NCBR

Formularz aplikacyjny IDEAS NCBR

Wykaz niezbędnych dokumentów do aplikowania:

 • życiorys naukowy,
 • podsumowanie osiągnięć zawodowych, w tym opis badań i zainteresowań,
 • opis projektu badawczego przygotowany wg wytycznych, które dostępne są pod tym linkiem (dokument wymagany na II etapie rekrutacji).
Skip to content