05

KARIERA

Specjalista/-ka ds. obsługi projektów europejskich

Lokalizacja: Warszawa

Opis Twoich przyszłych obowiązków:

Poszukujemy osoby do koordynacji i rozliczeń projektów grantowych.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku w biurze projektów badawczo-rozwojowych będzie odpowiedzialna za:

 • koordynację i monitorowanie realizacji projektów;
 • monitoring wykonania zadań i wydatków przewidzianych w ramach projektów;
 • przygotowywanie raportów, analiz, sprawozdań z realizacji projektów, wniosków o płatność;
 • planowanie wydatków, przygotowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów, przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych;
 • prowadzenie dokumentacji finansowej projektów, weryfikację zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • prowadzenie dokumentacji projektów na potrzeby rozliczeń z instytucjami finansującymi, opisywanie dokumentów, archiwizację elektroniczną;
 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów w obsługiwanych projektach;
 • wysyłanie sprawozdań i raportów w elektronicznych systemach obsługi projektów;
 • współpracę z innymi działami w organizacji (zamówień publicznych, księgowością, kadrami, grupami badawczymi);
 • udział w kontrolach projektów prowadzonych przez podmioty zewnętrzne;
 • wspieranie kierowników projektów w takich zadaniach, jak: planowanie wydatków, dokonywanie zmian w projektach i podejmowanie działań zaradczych.

Wiedza i umiejętności istotne dla nas:

 • wykształcenie min. Licencjat;
 • minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE/krajowych ;
 • obowiązkowa znajomość przynajmniej 2 systemów z listy: OSF, HE, SL2018, LSI;
 • znajomość aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych z grantów, w tym kwalifikowalności wydatków;
 • znajomość zasad rachunkowości;
 • bardzo dobra znajomość obsługi Pakietu MS Office, w tym w szczególności Excela;
 • umiejętność z korzystania z oprogramowania wspierającego pracę on-line;
 • dobra znajomość j. angielskiego;
 • bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i dokładność w wykonywaniu zadań;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Co możemy Ci zaoferować?

Jesteśmy młodą organizacją bez rozbuchanej struktury i 1000 procedur. Nie oznacza to, że działamy w chaosie i bez planu. Chcemy, abyś z nami budował program benefitów, który faktycznie będzie dla Ciebie atrakcyjny. Na dziś oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę z kadrą naukową wysokiego szczebla w środowisku międzynarodowym;
 • elastyczny czas pracy w systemie hybrydowym;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • ubezpieczenie grupowe;
 • realny wpływ na tworzenie struktury firmy i jej kultury;
 • możliwość udziału w programie Medicover Benefits (dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne oraz sport i inne);
 • możliwość korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, kredytu mieszkaniowego czy opieki nad dzieckiem);
 • szkolenia specjalistyczne.

UDOSTĘPNIJ:

POZOSTAŁE OFERTY

APLIKUJ

Skip to content