Przejdź do treści Wyszukiwarka

Dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj, prof. PW jest ekspertem w dziedzinie analizy obrazu biomedycznego i biologicznego. Kieruje zespołem Diagnostyka patologii medycznych w IDEAS NCBR. Jej badania mają charakter aplikacyjny i interdyscyplinarny: łączą takie dziedziny jak głębokie uczenie się, uczenie maszynowe i wizja komputerowa, biologia i medycyna. Jest profesorem na Politechnice Warszawskiej, gdzie prowadzi badania w obszarze biomedycznym. Odbyła staż podoktorski w Computational Pathology Group w Radboud w Niderlandach (2017-2020) oraz Visiting Research w Cedar-Sinai Medical Center w Los Angeles w 2019 r. oraz na Uniwersytecie Castilla-La Mancha w Hiszpanii w 2017 r. Laureatka stypendium Start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców oraz Nagrody Naukowej „Polityki”.