Przejdź do treści Wyszukiwarka

Dr Youcef Djenouri jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Południowo-Wschodniej Norwegii (USN), starszym naukowcem w Norweskim Centrum Badawczym (NORCE), a od 2023 roku, także  starszym naukowcem w IDEAS-NCBR. Był naukowcem w norweskiej fundacji SINTEF (Fundacja na Rzecz Nauki w Przemyśle i Technologiach) oraz pracownikiem podoktoranckim na Norweskim Uniwersytecie Naukowo-Technicznym (NTNU) i na Uniwersytecie Południowej Danii (SDU).

Dr Youcef Djenouri opublikował ponad 160 prac naukowych na najlepszych konferencjach i w czasopismach naukowych, takich jak ICDM, ICDE, ICCV, ACM TKDD, IEEE TIST, IEEE TII, IEEE TCYB, i innych. Jest również wymieniony jako jeden z 2% najwybitniejszych naukowców według statystyk Uniwersytetu Stanforda. Dr Youcef Djenouri współpracuje z redakcjami czasopism: IEEE Transactions on Computational Social Systems, Neural Processing Letters, Discover AI oraz zasiada w radzie redakcyjnej czasopisma Applied Intelligence. Organizował również warsztaty na najlepszych konferencjach, takich jak ICDM, KDD, DSAA i PAKDD.

Jego zainteresowania naukowe obejmują sztuczną inteligencję, stosowanie inteligentnych miast, bezpieczeństwo i prywatność.