Przejdź do treści Wyszukiwarka

Dr Tomasz Odrzygóźdź w 2019 roku ukończył doktorat z matematyki pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, a następnie dołączył do zespołu badawczego sztucznej inteligencji pod kierownictwem dra hab. Piotra Miłosia i dra Łukasza Kucińskiego (AWARElab). W trakcie studiów magisterskich i doktoranckich zajmował się matematyką oraz fizyką teoretyczną. Obecnie prowadzi badania dotyczące przeprowadzania rozumowań przez algorytmy sztucznej inteligencji oraz uczenia ze wzmocnieniem. Jest głównym autorem publikacji “Subgoal Search for complex reasoning tasks” (opublikowanej na NeurIPS 2021), w której zastosowano mechanizm wskazywania celów pośrednich do skutecznego rozwiązywania złożonych logicznie problemów. Jest też autorem pracy “Thor: Wielding Hammers to Integrate Language Models and Automated Theorem Provers” (opublikowanej na NeurIPS 2022) pokazującej zastosowanie modeli językowych do przeprowadzania dowodów matematycznych oraz pracy “Fast and Precise: Adjusting Planning Horizon with Adaptive Subgoal Search” wprowadzającej ulepszone wersje algorytmów przeszukiwania przy użyciu celów pośrednich. Tomasz interesuje się również fizyką a w szczególności teorią względności, mechaniką kwantową i kosmologią. Zajmował się również mentoringiem szczególnie uzdolnionej młodzieży i prowadził zajęcia przygotowujące do olimpiad przedmiotowych. Od 2022 r. jest badaczem zespołu IDEAS NCBR.