Przejdź do treści Wyszukiwarka

Stefan Dziembowski jest profesorem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą teoretycznej i stosowanej kryptografii, w szczególności zagadnień związanych z atakami fizycznymi na urządzenia kryptograficzne oraz z technologią blockchain.

Dziembowski otrzymał tytuł magistra informatyki w 1996 r. na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat z informatyki w 2001 r. na Uniwersytecie w Aarhus (Dania) i habilitację z nauk matematycznych w 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył staże post-doktorskie na ETH w Zurychu, w CNR w Pizie i na Uniwersytecie Rzymskim Sapienza, gdzie został adiunktem w 2008 r. W 2010 r. przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie prowadzi Laboratorium Kryptografii i Blockchaina.