Przejdź do treści Wyszukiwarka

Robert Śmiech jest doktorantem w Instytucie Matematyki na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze Roberta to zespolona geometria algebraiczna: rozmaitości Fano, jednorodne i kontaktowe.