Przejdź do treści Wyszukiwarka

Robert Magnuson jest doktorantem Politechniki Białostockiej i członkiem zespołu badawczego ds. leśnictwa precyzyjnego w IDEAS NCBR. W 2023 roku uzyskał podwójny tytuł magistra w zakresie informatyki leśnej i leśnictwa na Uniwersytecie Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Robert ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie leśnictwa i biologii dzikiej przyrody. Interesuje się gospodarką leśną, pomiarami dendrometrycznymi oraz dynamiką populacji dzikiej przyrody. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na jednostkowych pomiarach biometrycznych drzew oraz szacowaniu objętości przy użyciu technik teledetekcji bliskiego zasięgu.